Duideijkheid over de exploitatie van theater de Nieuwe Doelen laat nog wel even op zich wachten
Duideijkheid over de exploitatie van theater de Nieuwe Doelen laat nog wel even op zich wachten Egberts Egberts

Raad moet ‘geblinddoekt’ besluiten over de Nieuwe Doelen

17 september 2021 om 16:11 Podiumkunsten

GORINCHEM ‘Trek die grote broek uit’, zo luidde de emotionele oproep van Ferdinand Biesheuvel bij alweer een commissievergadering over de exploitatie van de Nieuwe Doelen. Als inwoner stoort hij zich mateloos aan het proces. Hij en met hem vele stadsbewoners willen geen Europese aanbesteding, maar gewoon een podium door en voor Gorcummers.

Met de grote broek doelde Biesheuvel naast de Europese aanbesteding ook op de leden van de klankborgroep die betrokken zijn bij grotere theaters in Gouda, Eindhoven en Venlo. ,,We willen een podium voor onze fanfare, voor de dansschool, voor de musical van groep acht. Als je Gorcummers vraagt naar hun mooiste momenten in de Nieuwe Doelen, vertellen ze over die keer dat ze zelf op het podium stonden”, zo liet Biesheuvel weten. Toch leek de ‘noodkreet’ van Biesheuvel geen vat te hebben op wethouder Dick van Zanten. 

MEER EMPATHIE Tijdens de commissievergadering week hij geen duimbreed af van de koers die is ingezet richting Europese aanbesteding. Als de raad niet instemt, blijft de Nieuwe Doelen zelfs voorgoed dicht, zo dreigde de wethouder. Zijn gebrek aan meebuigen stond enigszins haaks op beantwoording van de eerdere schriftelijke vragen van de oppositiepartijen. Daarin liet het college weten dat ze zich in de brief aan de plannenindieners ‘meer empathisch had kunnen opstellen en meer waardering hadden kunnen uitspreken voor de tijd en energie die de geïnteresseerden hebben geïnvesteerd in het indienen van hun ideeën’. Het college deelt zelfs het voornemen daar in de toekomst meer aandacht voor te hebben.

DEFINITIEVE PLANNEN Op de vraag van raadslid Rutger van Breemen (Groen Links) wanneer de wethouder wist dat de uitvraag zou uitdraaien op een Europese aanbesteding kon Van Zanten geen duidelijk antwoord geven. In het bidbook voor de uitvraag, wordt wel melding gemaakt van de vervolgprocedure, maar Europees aanbesteden wordt daarbij niet genoemd. Letterlijk staat er in het bidbook: ‘Na de consultatieronde(s) zal de gemeente op basis van de ingezonden aanmeldingen een inschrijving organiseren waarbij u en de mogelijke andere geïnteresseerden uw definitieve plannen kunnen indienen. Partijen die een definitief plan indienen worden te zijner tijd op de hoogte gebracht van de vervolgstappen’. Niet helder is wat het definitieve plan behelst en of dat nu geldt voor de negen plannen die zijn beoordeeld. Van Breemen stelde in zijn betoog dat hij als raadslid een eed heeft afgelegd, zodat omgang met geheime informatie gedeeld kan worden met de raad. Nog altijd mogen ze de plannen niet inzien met als argument dat het gaat om gevoelige bedrijfsinformatie die niet gedeeld mag worden in aanloop naar een officiële aanbesteding.

GEBLINDDOEKT Van Breemen sprak van een ontluisterend beeld over de gang van zaken, omdat niemand de inhoud van de plannen kent. Hij vroeg om een juridisch onafhankelijk advies van een externe partij over de noodzaak van de Europese aanbesteding. Ook legt hij zich niet neer bij het achterhouden van de plannen, zoals deze zijn ingediend. ,,Het grootste probleem is dat we geen informatie hebben. Alle plannen zouden niet voldoen, maar hoe erg passen deze plannen niet? Zo kan de raad toch geen besluit nemen, ook niet over aanpassing van het bestemmingsplan zonder die informatie. Drie jaar geleden zei de wethouder nog dat de Nieuwe Doelen vooral een podium voor de stad moet zijn, nu heeft hij het steeds over een Europese aanbesteding”. Ook CDA raadslid Lennert Onvlee wil weten waarop de negen plannen nu zijn afgekeurd. Geen van de plannen voldoet aan het huidige bestemmingsplan waarin nu alleen ondersteunende horeca mogelijk is, zo liet de wethouder weten. Marjo Molengraaf (CU/SGP) sprak van ‘geblinddoekt’ besluiten nemen, als de plannen niet ingezien mogen worden. Op 30 september spreekt de commissie over het raadsvoorstel voor de aanbesteding na de exploitatie, op 14 oktober neemt de raad een besluit. Mocht het tot een Europese aanbesteding komen dan wordt medio 2022 de uitkomst verwacht.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie