Tien windmolens ontnemen het zicht op de vesting Gorinchem
Tien windmolens ontnemen het zicht op de vesting Gorinchem Pellikaan Vastgoed

Visualisatie met tien grote windmolens moet Gorinchem wakker schudden

9 april 2021 om 07:41 Politiek Duurzaam Gorinchem

GORINCHEM Rik Pellikaan, zoon Pim en dochter Hetty zijn geschrokken van de plannen voor tien grote windmolens bij Avelingen en Gorinchem-Oost. Met een visualisatie van de windmolens willen ze Gorinchem wakker schudden. De gemeenteraad stelt dinsdagavond 13 april de RES 1.0 vast waarin beide locaties zijn opgenomen als zoekgebied.

De gemeenschap weet van niets, net als bedrijven op Avelingen, zo stelt Rik Pellikaan over de plannen voor de bouw van tien grote windmolens langs de rivier bij Avelingen en de A15 bij Gorinchem-Oost. ,,Het gaat om de meest moderne molens tot wel 200 meter hoog, die nieuwe windmolens zijn echt niet te vergelijken met de windmolens bij Giessenburg, maar worden veel hoger. Ter vergelijking, de toren van de Grote kerk is 67 meter hoog”. Rik, Pim en Hetty runnen samen het bedrijf Pellikaan Vastgoed dat kantoor houdt op Avelingen. Het kantoor biedt uitzicht op sportpark Molenvliet, waar twee oude molens staan. ,,Mijn grootvader heeft die molens nog verplaatst”, zo wijst Rik naar de twee molens op het park. 

GROENE HART Vanuit hun kantoor op de derde verdieping hebben ze ook zicht op het natuurgebied Avelingen. ,,Het is het enige natuurgebied in Gorinchem, ik ga daar vaak met mijn hondje wandelen. Die windmolens geven laag frequentie geluiden en dat is niet goed voor mens en dier. Het is een rustgebied en als vogels tegen die wieken vliegen, worden ze doodgeslagen. De gekozen locaties zijn niet goed en staan echt te dicht bij bebouwing en het natuurgebied. Windmolens van deze omvang staan zo onvoldoende vrij, waardoor verstoring van de luchtstroming plaatsvindt. Daardoor werken ze minder efficiënt. De andere zoek locatie langs de A27 is afgevallen omdat ze het Groene Hart willen ontzien”. Tijdens één van de wandelingen in het natuurgebied ontdekte Hetty het bordje van de wandelroute, waarop ook het Groene Hart staat. Het zoekgebied Avelingen is tevens onderdeel van een landelijk pilotproject ‘hernieuwbare energie op rijksgronden’ van Rijkswaterstaat. Bij het nieuwe bedrijventerrein Groote Haar langs de A27 zijn de plannen voor de bouw van twee windmolens al in kannen en kruiken.


DICHT BIJ BEBOUWING Rik Pellikaan hoorde enkele maanden geleden voor het eerst over de plannen en nam deel aan het wind webinar op 27 januari, daarna volgden in maart enkele dialoogsessies. ,,Iedereen daar was voor windmolens, maar het was een eenzijdig verhaal en burgers werden niet gehoord. Ook ben ik al jaren betrokken bij Industriële Kring Gorinchem, maar ook daar weten veel leden van niets. Nu begrijp ik dat door corona de communicatie moeilijker is, maar dat mag geen excuus zijn voor de gemeente”. Hetty en Pim noemen nog het windmolenpark langs de A15 bij Deil met elf molens, dat als voorbeeld is genoemd bij bespreking van de RES in de gemeenteraad. “Die windmolens staan rond de snelwegen in weilanden en niet zo dicht bij de bebouwing. Deze grote molens zie je ook aan de overkant van de rivier in Werkendam en Sleeuwijk. En als je straks je raam open doet in Schelluinen of Hardinxveld kijk je zo tegen die windmolens aan. In de plannen wordt echt een verkeerd beeld geschetst van de impact van de molens. Op de windmolens staan ook rode lichten die dag en nacht knipperen.”


WENSDENKEN De familie Pellikaan kwam in actie en liet dronefoto’s maken van het rivierengebied. In de foto zijn de windmolens geprojecteerd om zo te laten zien hoe de skyline van Gorinchem eruit ziet met al die windmolens. ,,Ze willen Gorinchem tot mooiste vestingstad kiezen, daar passen die windmolens toch niet bij?”. Inmiddels hebben ze medestanders gevonden en wordt komende week een stichting opgericht die zich gaat verzetten tegen de komst van de windmolens. Ook hebben ze inmiddels een afspraak staan met wethouder Eelke Kraaijeveld. ,,We zijn niet tegen windmolens, maar ze hebben de verkeerde plek gekozen”. De gemeenteraad van Gorinchem sprak op 24 maart over de RES 1.0, een meerderheid was positief over alle plannen. Meest kritisch was de VVD die de tien grote windmolens ‘wensdenken’ noemde. Raadslid Niels van Santen liet doorschemeren een amendement te overwegen bij de definitieve vaststelling op 13 april, mogelijk in samenspraak met VVD Molenlanden.

Wij zijn niet tegen windmolens, maar ze hebben de verkeerde plek gekozen

AANDACHTSGEBIEDEN Dinsdag 13 april stelt de gemeenteraad van Gorinchem en van Molenlanden de RES 1.0 regio Alblasserwaard vast. Het opstellen van de RES om zo te voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs voor terugdringing van de CO2 uitstoot begon in het najaar van 2018, in 2020 is de concept RES vastgesteld. De RES 1.0 moet voor 1 juli 2021 zijn vastgesteld en levert een reductie op van 35 TWH in 2030. In de RES 1.0 wordt vooral ingezet op zon op daken, maar zijn ook de twee zoekgebieden Avelingen en Gorinchem-Oost voor wind opgenomen. Andere locaties zijn afgevallen, maar worden wel opgenomen als aandachtsgebieden. 

WERKSESSIES In de RES 1.0 regio Alblasserwaard werken de gemeenten Gorinchem en Molenlanden samen met provincie Zuid-Holland, Waterschap Rivierenland, netbeheerder Stedin, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ), het regionale bedrijfsleven (waaronder IKG), de woningcorporaties en de HVC groep. Al deze partijen zijn vertegenwoordigd in de Bestuurlijke coördinatiegroep. In mei 2019 zijn ook de gemeenteraden geïnformeerd; enkele raadsleden hebben actief deelgenomen aan de werksessies. In totaal hebben in deze fase ca. 250 inwoners actief deelgenomen in één of meerdere bijeenkomsten. Begin 2021 hebben zo’n 160 mensen deelgenomen aan het windwebinar. De online enquête om de voorkeur te toetsen voor drie scenario’s voor zon en wind is door circa 850 respondenten ingevuld. Na het webinar zijn nog dialoogsessies in kleinere groepen gehouden.

door Hannie Visser-Kieboom

De windmolens ingetekend op de plattegrond van Gorinchem
Het wandelgebied Avelingen in het Groene Hart
In Gorinchem zijn twee zoekgebieden voor windmolens aangewezen
advertentie
advertentie