Afbeelding
Waardlanden

Meerderheid raad Gorinchem voor pasjessysteem afvalverwerking

27 juni 2021 om 14:35 Politiek

GORINCHEM Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 24 juni is besloten dat het nieuwe afval- en grondstoffenbeleidsplan van de gemeente Gorinchem wordt uitgevoerd. Met verschillende maatregelen, die in drie stappen worden genomen, wil het college van B en W de hoeveelheid restafval verminderen naar maximaal 100 kilogram per inwoner in 2025. Het omstreden pasjessysteem wordt dus ingevoerd in Gorinchem.

door Marnix van Oort

Tijdens de parallelsessie op 17 juni hadden de meeste raadsleden al hun positie ingenomen in het debat en weinigen weken daarvan af tijdens de raadsvergadering van 24 juni. Er werden echter nog wel drie moties ingevoerd, met wisselend succes.

BINDEND REFERENDUM Zo was er een motie van raadslid Ilhan Tekir (D66) met het verzoek een bindend referendum te houden onder de bevolking over het pasjessysteem. ,,Gelet op de resultaten van een eerder afgenomen enquête verbaast het ons des te meer dat er nu in de stad zoveel reuring is om het pasjessysteem, daar kunnen we onze oren en ogen niet voor sluiten. Een algehele volksraadpleging geeft hoe je het ook wendt of keert een sterkere basis voor zo’n belangrijk besluit”, aldus Tekir. Een meerderheid was het echter niet met hem eens. Dat referendum komt er dus niet.

METEN IS WETEN Ook Niels van Santen (VVD) kwam met een motie, genaamd ‘Eerst meten dan weten’. Het belangrijkste punt in deze motie was dat ‘stap 3 van het plan wordt verzet naar 2025 en een goede evaluatie uitgevoerd dient te worden op stap 2 alvorens een keuze gemaakt wordt over een eventuele variant van stap 3.’ Hierin zijn stap 2 de invoering van het pasjessysteem en stap 3 een vorm van diftar, waarbij per huishouden of bedrijf geregistreerd wordt hoeveel en wat voor soort afval wordt aangeboden. Daarnaast is het volgens Van Santen vooral belangrijk dat er meer wordt ,,geïnvesteerd in nieuwe technieken en voornamelijk voorlichting waarmee afvaldumping kan worden voorkomen.” Ook deze motie wordt door een meerderheid weggestemd.

ADOPTEREN Ten slotte was er nog de motie van Björn Bahlmann (Stadsbelang), Jack Oostrum (PvdA) en Everdien Hamann (Gorcum Actief) getiteld ‘Samen houden we Gorinchem schoon’. In deze motie wordt de mogelijkheid van het ‘adopteren’ van een vuilcontainer geopperd en is er de vraag of onderzocht kan worden of er draagvlak voor is in de gemeente. ,,Als dit draagvlak er is dan moet er ruimte worden geboden voor een pilot.”

SP-raadslid Eva Dansen vroeg Bahlmann daarop of hij ook een container zou willen adopteren waarop Bahlmann antwoorde dat hij dat ‘zeker zou doen en enkele andere leden van zijn fractie ook’. Deze motie werd door iedereen gesteund behalve de SP-fractie.

De uiteindelijke stemming voor de implementatie van het pasjessysteem resulteerde in 14 stemmen voor en 10 stemmen tegen. Vóór stemden CDA, Cu-SGP, Democraten Gorinchem, PvdA en Stadsbelang Gorinchem. Tegen waren: GroenLinks, fractie Van Maaren, SP, VVD, D66 en Gorcum Actief.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie