De coalitiepartners Everdien Hamann, Niels van Santen, Johan Klein, Anselm Krol en Dieuwertje Stevens
De coalitiepartners Everdien Hamann, Niels van Santen, Johan Klein, Anselm Krol en Dieuwertje Stevens Hannie Visser-Kieboom

Geen veto op windenergie in nieuw coalitieakkoord

7 juli 2022 om 20:15 Politiek

GORINCHEM  In het nieuwe coalitieakkoord  ’Voor Gorinchem’  van VVD, SP, Gorcum Actief, Stadsbelang en CU/SGP wordt geen veto uitgesproken tegen windenergie. De mogelijke komst van windturbines op Avelingen was één van de ‘hot items’ in de verkiezingsstrijd bij de gemeenteraadsverkiezingen. 

,,De geplande grote windturbines zijn helemaal niet nodig”, zo liet Gorcum Actief weten tijdens haar verkiezingsprogramma. ,,Geen windmolens in onze stad”, zo verkondigde Stadsbelang. ,,Wij zijn tegen het plan om hele hoge windmolens te bouwen binnen onze gemeentegrenzen”, zo is te lezen in het VVD verkiezingsprogramma. Tijdens de perspresentatie van het nieuwe coalitieakkoord door Everdien Hamann, Niels van Santen, Johan Klein, Anselm Krol en Dieuwertje Stevens laten fracties weten dat geen veto’s zijn uitgesproken tijdens de coalitieonderhandelingen. In het akkoord zelf schrijven de vijf partijen dat ze ‘het huidige bod op windenergie samen met de gemeente Molenlanden en Waterschap Rivierenland wil herijken’. Voorwaarden voor wind zijn draagvlak, afstandsnormen en wet- en regelgeving.  Nergens is opgetekend dat de windmolens daarmee taboe zijn. ,,We kunnen het bod van RES 1.0 ook niet zomaar skippen”, zo laat Everdien Hamann weten. In het bod van de RES (Regionale Energiestrategie) 1.0 zijn grote windturbines opgenomen op Avelingen.  

ARMOEDE Het nieuwe coalitieakkoord is geschreven in klare taal, dat maakt het tot een vlot lezend document, dat zich vooral beperkt tot de hoofdlijnen. Veel wat is opgetekend is voortzetting van het huidige beleid. Wel hebben de vijf partijen allemaal zo hun eigen accenten gelegd. Zo was de VVD altijd sterk voorstander van het schrappen van de hondenbelasting, zoals nu wordt voorgesteld. Voor CU/SGP is armoedebeleid altijd een speerpunt. Beoogd wethouder Marjo Molengraaf krijgt in haar portefeuille armoede en participatie. Ook de SP is blij met een wethouder voor armoede. Dieuwertje Stevens (SP) ziet in de nieuwe coalitie een solide basis, die niet gekozen heeft voor een dichtgetimmerd akkoord. ,,We zien het akkoord vooral als een handreiking naar de raad en onze inwoners. We willen de politiek graag dichterbij de mensen brengen met wijkgericht werken en de menselijke maat.” Ze laat weten dat de SP wethouder Eva Dansen ernaar uitkijkt om de wijk in te gaan. De nieuwe coalitie wil sterk de nadruk leggen op het wijkgericht werken, zeker Stadsbelang wethouder Fatih Polatli is daar groot voorstander voor en gaat ook vanuit de wijk werken. 

NIET LULLEN Everdien Hamann van Gorcum Actief laat weten dat haar partij staat te popelen om aan de slag te gaan, ze is vooral blij met de aandacht voor duurzaamheid in het nieuwe akkoord. Gorcum Actief wethouder Mark de Boer noemt ze een jonge ambitieuze kandidaat, die in duurzaamheid in zijn portefeuille heeft. Ze wil vooral dat de plannen van de gemeente worden uitgevoerd. ‘Niet lullen, maar poetsen’. De Boer mag zich ook buigen over de plaagdierenbestrijding, de partij doelt daarbij op de overlast door ratten, al noemt ze dat eufemistisch ‘kleine knaagdieren’.  De verrassende voordracht van de jonge wethouder is volgens Hamann het gevolg van een besluit van de leden van Gorcum Actief. In een ledenvergadering lieten zij weten dat ze geen genoegen namen met het terugtreden van Hamann als raadslid op het moment dat haar man Marius Cloosterman mogelijk wethouder zou worden. ,,Jij blijft toch wel in de raad”, zo eisten de leden van Hamann.

Zo heeft de stad begin 2024 helderheid over de houdbaarheid van een groot podium voor Gorinchem. Het bestaande financieel kader blijft leidend

NIEUWE DOELEN Een van de dossiers waar de Gorinchemse politiek al eindeloos over heeft gesproken is de toekomst van de Nieuwe Doelen. Hoewel Stadsbelang wethouder Dick van Zanten daar in de voorbije vier jaar al het nodige voorwerk voor heeft gedaan, laat partijgenoot Johan Klein weten dat er deze periode een besluit genomen wordt. In het akkoord zelf is opgetekend dat de nieuwe coalitie het groot podium wil behouden en dat ze nog dit jaar start met de aanbesteding. Naast de Nieuwe Doelen bieden ze ook ruimte aan andere locaties, zoals de raad eerder in een motie opdroeg aan het college. ,,Zo heeft de stad begin 2024 helderheid over de houdbaarheid van een groot podium voor Gorinchem. Het bestaande financieel kader blijft leidend”. Vooral de SP liet in de voorbije jaren geen kans voorbij gaan om te benoemen dat het geld voor de Nieuwe Doelen ( zeven miljoen euro) beter elders aan cultuur besteed kon worden. Nieuw is wel het voornemen tot het instellen van een cultuurfonds. 

VIJF WETHOUDERS Verder wordt door partijen sterk de nadruk gelegd op de rol van de raad, reden om het akkoord te beperken tot de hoofdlijnen. ,,Een goed idee is een goed idee, Van welke politieke fractie een idee ook komt. elk voorstel wordt dan ook met een open houding bekeken en beoordeeld”, zo schrijven de partijen bij de uitgangspunten voor de bestuurscultuur. Juist in de voorbije jaren klonk vanuit de raad vaak kritiek op de ‘coalitie dwang’ waarbij ideeën van de oppositie vaak werden weggewuifd door de coalitiepartijen Democraten Gorinchem, Stadsbelang, PvdA en CDA. Het aanstellen van vijf wethouders is volgens de partijen onder andere een advies van burgemeester Reinie Melissant. Ook formateur Piet Sleeking drong daar op aan. ,,Zo zijn alle vijf partijen in het college gelijkwaardig. Er is bovendien meer dan genoeg werk voor de wethouders.” Sleeking liet verder weten dat het formeren van de coalitie een bijzondere tijd was. ,,Ik had natuurlijk ervaring in Dordrecht, maar Gorinchem kende ik nauwelijks. Het was ook een bijzondere start met partijen van verschillend pluimage. We hebben  hard gewerkt om tot resultaat te komen.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie