Uitzicht vanaf de gaanderij in de Johan Frisoflat op het belastingkantoor
Uitzicht vanaf de gaanderij in de Johan Frisoflat op het belastingkantoor Hannie Visser-Kieboom

Opvang asielzoekers in voormalig belastingkantoor Gorinchem met 2 jaar verlengd; afbouw van 300 naar 150 personen

25 november 2022 om 11:09 Politiek Asielzoekerscentrum

GORINCHEM De noodopvang voor asielzoekers in het voormalig belastingkantoor in Gorinchem is met maximaal 2 jaar verlengd. De Gorinchemse gemeenteraad stemde donderdag in met het raadsvoorstel daartoe. Maar pas nadat een amendement van Stadsbelang en VVD was aangenomen waarin als voorwaarde wordt gesteld dat het aantal asielzoekers vanaf 2023 ‘op natuurlijke wijze’ wordt afgebouwd van 300 naar 150 vluchtelingen.

Gorinchem had in oktober een verzoek ontvangen van het COA om de opvanglocatie in het voormalig belastingkantoor aan de Vroedschapstraat langer open te houden. Het college van B en W stelde de gemeenteraad voor om de opvang hier voor maximaal twee jaar te verlengen. Dat voorstel is nu aangenomen. Zoals gezegd onder voorwaarde dat wordt afgebouwd van 300 naar 150 vluchtelingen, maar ook dat het voormalig belastingkantoor uiterlijk 28 december 2024 door het COA moet worden verkocht aan de gemeente. Tom van der Meijden van D66 sprak zijn treurnis uit over het terugbrengen van het aantal opvangplaatsen: ,,Het college verkiest hiermee leegstand boven opvang. Het college laat liever 150 bedden leeg, dan dat het er vluchtelingen laat slapen."  

KLEINSCHALIGE OPVANG

In de tussentijd moet worden gezocht naar een locatie voor kleinschalige asielopvang. Mocht die voor 28 december 2024 gevonden zijn, moet de overdracht van het voormalig belastingkantoor al direct in gang worden gezet (binnen 2 maanden).

Verder werd een motie aangenomen van Democraten Gorinchem waarin het college wordt opgeroepen ,,niet mee te werken aan verzoeken voor andere vormen van opvang in de vrijkomende ruimte in het belastingkantoor die ontstaat als gevolg van de geleidelijke afbouw door het COA van de huidige noodopvang. De omwonenden van het belastingkantoor die overlast ervaren door de bewoning van het pand zijn herhaaldelijk beloofd dat er sprake zou zijn van de allerlaatste verlenging van het kantoor voor noodopvang. Ook nu weer. Om te voorkomen dat er een nieuwe domper in de verwachtingen ontstaat en het vertrouwen in de overheid verder wegzakt, willen we zeker stellen dat vrijkomende ruimte niet voor nieuwe opvangverzoeken en of andere vormen van opvang gebruikt gaat worden.”

Louis van Oort
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie