Ilhan Tekir schrijft een kritische beschouwing over de laatste raadsvergadering
Ilhan Tekir schrijft een kritische beschouwing over de laatste raadsvergadering D66

Ingezonden: Mokerslag voor Gorcumse bestuurscultuur

27 mei 2023 om 17:21 Politiek

Er zijn van die raadsvergaderingen waar je als raadslid een bittere nasmaak aan overhoudt. De raadsvergadering van 25 mei was er zo één. Het eindeloze getouwtrek in de afgelopen maanden rondom De Nieuwe Doelen, ontpopte zich in een fundamenteel debat over het handelen van de verantwoordelijke wethouder in dit dossier. Heeft de wethouder al die tijd wel correct gehandeld? Nu bleek namelijk dat een oplettende burger met een Woo-verzoek (Wet open overheid) informatie boven tafel wist te krijgen, die het daglicht niet kon verdragen. 

Die informatie was dermate belastend dat de wethouder deze in eerdere debatten niet open en eerlijk met de gemeenteraad wilde delen. Daarmee heeft een door de gemeenteraad benoemde wethouder de democratische besluitvorming geweld aangedaan. Want, hoe kan een gemeenteraad nog goede besluiten nemen als de verantwoordelijke wethouder de raad doelbewust op het verkeerde been zet? Door meermaals onjuiste informatie te delen, relevante informatie achter te houden en nota bene toe te geven dat appjes worden verwijderd. Het doet haast denken aan de landelijke politiek. 

Het niet aan de kaak stellen van dit handelen, ondermijnt in mijn beleving de essentie van onze lokale democratie. Dit soort gedrag is bij uitstek de reden dat burgers steeds verder vervreemd raken van de politiek. Het was voor D66 dan ook van meet af aan duidelijk; dit kan niet zonder politieke consequenties. Je zou het kunnen vergelijken met roekeloos rijgedrag in het verkeer. De consequentie daarvan is dat je rijbewijs wordt afgenomen. De consequentie in de politieke context is dat het vertrouwen in een wethouder wordt opgezegd – en dat hebben D66, DG, PvdA en CDA staande vergadering dus gedaan. 

Spijtig genoeg werd het handelen van de wethouder door de coalitiepartijen wel geslikt aangezien de zij de rijen koste wat kost gesloten wilden houden. En daarmee hebben zij het vertrouwen in deze wethouder herbevestigd. Het doet mijn democratische hart pijn dat daarmee in Gorinchem een nieuwe norm is gesteld van wat wel en niet mag. Die nieuwe norm is dat wethouders mogen liegen en bedriegen, want het blijft toch ongestraft. Het sterkt mijn fractie – en we staan daar niet alleen in – des te meer om pal te blijven staan voor staatsrechtelijke waarden: open en eerlijk rekenschap geven ten overstaan van de volksvertegenwoordiging. Het politiek bestel in Gorinchem is nog niet failliet, maar heeft wel een mokerslag opgelopen.

Ilhan Tekir, Fractievoorzitter D66 Gorinchem en bestuurskundige

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie