Artist Impression van windturbines bij Avelingen uit onderzoek van Bosch & Van Rijn
Artist Impression van windturbines bij Avelingen uit onderzoek van Bosch & Van Rijn Bosch & Van Rijn

Open brief aan de raad van tegenstanders windturbines Avelingen

6 oktober 2022 om 07:52 Overig Duurzaam Gorinchem

GORINCHEM Gertjan Oosterwijk uit Sleeuwijk schrijft namens de Vereniging Veilige, Mooie dijk een open brief aan de gemeenteraad met de oproep om af te zien van windturbines op Avelingen. Deze dag maakt wethouder Mark de Boer het standpunt van het college bekend over de komst van windturbines. Op 13 oktober spreekt de raad over het raadsvoorstel, tijdens de raadsvergadering van 20 oktober neemt ze een besluit over ‘Go/No Go. 

De vereniging Veilige, Mooie dijk liet al eerder van zich horen, zo sprak Jeannine van Ekeren namens hen op 25 februari van dit jaar op de zeepkist. Oosterwijk vertelt dat de vereniging een paar honderd leden heeft. Hoe groot de groep tegenstanders in Sleeuwijk en Werkendam is, weet hij niet. ,,Maar als ik op de tennis kom of bij de roeivereniging vraagt iedereen hoe het nu zit met die windmolens. We willen vooral voorkomen dat door niks te doen, die molens er ineens staan en dat iedereen dan in rep en roer is.” Binnen een cirkel van duizend meter rond de beoogde windturbines staan in Gorinchem en aan de overkant zo’n 3000 woningen, volgens Oosterwijk. Een ander punt dat Oosterwijk vaak hoort, is de vrees van bewoners op waardevermindering van de woningen door de komst van windturbines. Als dit leidt tot planschade, kan dit de gemeente Gorinchem veel geld kosten. 

GELUIDSHINDER ,,De open brief is ons eigen initiatief, maar we zijn ook in gesprek met Peter Verschoor van de stichting Mooi en Duurzaam Gorinchem die zich verzetten tegen de komst van de windturbines. Hier in Sleeuwijk en Werkendam wonen veel verontruste bewoners, Zij hebben ook ingesproken in de raad”, zo legt Oosterwijk uit. Jurjen van Ligten, die vorige week op de zeepkist insprak namens bewoners in Sleeuwijk is geen lid van de vereniging Veilige, Mooie dijk, maar er zijn wel contacten met hem. ,,Hij is helemaal in alle onderzoeken gedoken, zoals het rapport van Bosch & Van Rijn over de geluidshinder. Hij heeft daar echte goede kritiekpunten gevonden.” Volgens Oosterwijk doet Bosch & Van Rijn nogal laconiek over de toename van geluidsoverlast. Dit in tegenstelling tot Van Ligten, die stelt dat bewoners in Gorinchem en Sleeuwijk al een hoge geluidsdruk ervaren door de A27 en bedrijven op Avelingen. ,,Iedere toevoeging van achtergrond geluiden door turbines komt bovenop al bestaande overlast”, zo stelde hij in zijn betoog. Gertjan Oosterwijk woont zelf langs de dijk richting Werkendam en zegt zelf nu niet zo vaak last te hebben van geluidshinder, mede door een gunstige wind. ,,Maar bij geluidsoverlast heb je vaak te maken met pieken en dalen, er komt hier gewoon heel veel bij elkaar.” 

INSPREKEN Naast het schrijven van een open brief is Oosterwijk ook voornemens in te spreken tijdens de I & O sessie van de raad op donderdagavond 13 oktober. De raad houdt dezelfde avond een Beraad & Adviessessie, een definitief ‘Go/No go’ wordt verwacht in de raadsvergadering van donderdag 20 oktober. 

Deel dit artikel via:
advertentie