Afbeelding
De Stad Gorinchem.nl

Rijstrookafsluiting Merwedebrug Gorinchem (A27) voor onderhoud

30 augustus 2019 om 14:28 Verkeer en vervoer

GORINCHEM Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan het beweegbare deel van de Merwedebrug bij Gorinchem. Hiervoor wordt de rechterrijstrook richting Utrecht afgesloten van zaterdag 31 augustus 21.30 uur tot en met maandag 2 september 5.00 uur. Eén van de twee rijstroken blijft beschikbaar.

HINDER SCHEEPVAART De werkzaamheden worden voornamelijk uitgevoerd vanaf een ponton onder de brug. De vaargeul onder de klep van de brug is daarom gestremd. De vaargeul onder de vaste brug blijft beschikbaar voor de scheepvaart. De (vaar)weggebruikers worden hierover geïnformeerd via de gebruikelijke informatiekanalen.

Kijk voor actuele informatie op www.vanAnaarBeter.nl of bel 0800-8002(gratis).

Rijkswaterstaat heeft de komende jaren een forse opgave voor vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur waaronder de Merwedebrug bij Gorinchem. Veel bruggen en tunnels stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Bij deze opknapbeurt maken we gebruik van de nieuwste slimme en duurzame technieken. Zo willen Rijkswaterstaat uitval en storingen en daarmee hinder voorkomen in de toekomst.

De Merwedebrug wordt in de toekomst vervangen door twee nieuwe bruggen (in het project A27 Houten Hooipolder (www.a27houtenhooipolder.nl). Tot aan de renovatie houden we de huidige brug extra in de gaten en voeren we regelmatig onderhoud uit.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie