Yvonne WansleebenKleine Landtong 17 4201 HL Gorinchem Telefoon: 0183 – 21 66 00 info@arkel-stad.nl www.arkel-stad.nl
Yvonne WansleebenKleine Landtong 17 4201 HL Gorinchem Telefoon: 0183 – 21 66 00 info@arkel-stad.nl www.arkel-stad.nl MINISTERIE VAN BEELD
de Notaris

ArkelStad notarissen: Wat staat er in een hypotheekakte?

19 november 2021 om 14:19 Wonen

GORINCHEM Elke maand praten de notarissen van ArkelStad notarissen ons bij over actuele zaken. Deze keer over de hypotheekakte. Want wat staat er in zo’n hypotheekakte?

Bij het kopen van een huis leent u een bedrag van de bank en dat geleende bedrag moet terug worden betaald. De bank krijgt in ruil voor de lening een hypotheekrecht: het recht om in het uiterste geval uw woning te verkopen (te veilen) als u niet aan uw betalingsverplichtingen, bestaande uit rente en aflossing, voldoet. Volgens de wet mag de bank daarnaast een aantal bedingen vastleggen in de hypotheekakte.

Indien het tot een veiling komt, wil de bank uiteraard het uitgeleende bedrag, niet betaalde rente, boeten en kosten uit de veilingopbrengst van uw huis kunnen halen. De bank heeft er dus belang bij dat de waarde van uw huis zo hoog mogelijk blijft. Daarom staat in de hypotheekakte ook een aantal bepalingen, die moeten waarborgen dat u geen dingen gaat doen met uw huis waardoor de waarde lager zou kunnen worden of waardoor de bank de lening niet terugbetaald zou kunnen krijgen.

Zo geldt er bijvoorbeeld - zonder toestemming van de bank - een verbod op verhuur en op het veranderen van de bestemming, inrichting of gedaante van het huis. De bank is bevoegd uw huis in beheer te nemen en te ontruimen als u uw hypotheek niet meer kunt betalen. 

Voorts bent u verplicht om een opstalverzekering af te sluiten. De bank heeft een pandrecht op de eventuele uitkering daarvan, zodat verzekeringsgeld bij schade ook daadwerkelijk wordt besteed aan het herstellen van de schade dan wel aan aflossing van de lening.

BEDRAGEN In uw hypotheekakte komt u een aantal bedragen tegen, zoals het bedrag van uw geldlening, maar ook een bedrag waarvoor de bank het zekerheidsrecht van de hypotheek gevestigd wil hebben. Meestal is dat bedrag gelijk aan het bedrag van uw geldlening, maar soms wordt afgesproken dat in de hypotheekakte een hoger zekerheidsbedrag komt te staan: een verhoogde inschrijving. Het hypotheekrecht wordt dan niet alleen gevestigd voor uw schuld aan de bank op het moment van ondertekening van de hypotheekakte, maar óók voor een eventueel later af te sluiten financiering, bijvoorbeeld een verbouwingskrediet, zodat er geen nieuwe hypotheekakte nodig is bij een eventuele verbouwing. 

De totale zekerheid voor de bank wordt vervolgens verhoogd met een percentage van dat zekerheidsbedrag: een extra zekerheidsmarge voor achterstallige rente, boete en kosten. Die marge wil de bank, omdat pas geveild wordt als u langdurig niet meer heeft betaald.

Heeft u vragen over uw hypotheekakte? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen. Kijk op onze website www.arkel-stad.nl of bel ons via (0183)216600.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie