ArkelStad Notarissen (Nienke van Gelderen)
Kleine Landtong 17
4201 HL Gorinchem
Telefoon: 0183 – 21 66 00
info@arkel-stad.nl
www.arkel-stad.nl
ArkelStad Notarissen (Nienke van Gelderen) Kleine Landtong 17 4201 HL Gorinchem Telefoon: 0183 – 21 66 00 info@arkel-stad.nl www.arkel-stad.nl MINISTERIE VAN BEELD
de notaris

Dit moet je weten over schenkingen

24 augustus 2021 om 15:37 Zakelijk

GORINCHEM Elke maand praten de notarissen van ArkelStad notarissen ons bij over actuele zaken. Deze keer: moet een schenking per se schriftelijk worden vastgelegd? En wat is inbreng? 

Wat is er leuker dan het krijgen van een cadeautje? Dat is namelijk wat een schenking is. Je ontvangt gratis iets van een ander. Een schenking wordt juridisch omschreven als een overeenkomst zonder tegenprestatie met de bedoeling dat de begiftigde rijker wordt en de schenker armer. Een schenking hoeft niet altijd op papier te worden vastgelegd om geldig te zijn, maar het is wel verstandig. De schenking is op die manier makkelijker te bewijzen en er kan bijvoorbeeld ook worden vastgelegd dat de schenking alvast een voorschot was op het erfdeel of dat de schenking niet in een huwelijksgemeenschap valt. 

Voor een schenking die de bedoeling heeft om pas bij het overlijden van de schenker te werken, geldt wél het vereiste dat deze door de schenker persoonlijk in een notariële akte moet zijn opgenomen. Ook kan de schenker bepalen dat de schenking onder bewind wordt gesteld. Door het bewind wordt de schenking gedurende een bepaalde periode beheerd door een bewindvoerder en niet door de begiftigde.

Als de schenking een voorschot op een erfenis is, zal de begiftigde later de schenking moeten verrekenen met zijn erfdeel uit de nalatenschap van de schenker. Het verrekenen noemen we ook ‘inbrengen in de nalatenschap’. Deze inbrengverplichting wordt schriftelijk vastgelegd bij de schenking of in het testament van de schenker. Inbreng kan belangrijk zijn als je niet alle kinderen tegelijk kunt schenken, maar ze wel gelijk wilt behandelen.

BELASTING Hoe zit het met de belasting op schenkingen? Schenkbelasting is verschuldigd als de waarde van de schenking hoger is dan de jaarlijkse vrijstelling. Voor een schenking van een ouder aan kind geldt een hogere jaarlijkse vrijstelling dan voor een schenking aan iemand anders, bijvoorbeeld een vriend, broer of zus. 

Als je in 2021 als ouder een schenking doet aan je kind is de vrijstelling 6.604 euro. De eenmalige schenking is vrijgesteld tot en met 26.881 euro. De eenmalige schenking voor een dure studie is vrijgesteld tot en met 55.996 euro en voor een eigen woning (of aflossing van een eigen woning-schuld) tot en met 105.302 euro. Jaarlijkse schenkingen aan overige verkrijgers, dus niet aan je kind, zijn vrijgesteld tot 3.244 euro terwijl voor een eigen woning de schenkbelastingen voor overige verkrijgers ook zijn vrijgesteld tot en met 105.302 euro, net zoals bij kinderen dus. Voor de schenkingen die verband houden met de eigen woning mag de begiftigde niet ouder zijn dan 40 jaar.

Meer informatie over schenkingen of een schenking schriftelijk vastleggen? Neem dan gerust eens contact op. Kijk op onze website www.arkel-stad.nl of bel ons via (0183)216600. Zo vermijd je problemen met het bewijzen van de schenking en zijn de voorwaarden van de schenking voor iedereen duidelijk.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie