Esther Ostendorf-DekkerKleine Landtong 174201 HL Gorinchem Telefoon: 0183 – 21 66 00 info@arkel-stad.nl www.arkel-stad.nl
Esther Ostendorf-DekkerKleine Landtong 174201 HL Gorinchem Telefoon: 0183 – 21 66 00 info@arkel-stad.nl www.arkel-stad.nl MINISTERIE VAN BEELD
De Notaris

Burenrecht: wanneer is iets hinder?

30 september 2021 om 10:20 Zakelijk

GORINCHEM Elke maand praten de notarissen van ArkelStad notarissen ons bij over actuele zaken. Deze keer: burenrecht. Wat mogen uw buren wel en niet doen? Wanneer is er sprake van hinder en tot hoever mag deze hinder gaan? En waarop moet je letten bij het tuinieren?

Geluidsoverlast, stankoverlast of overlast door een gebrek aan licht door een enorme boom die bij de buren staat. Er zijn verschillenden soorten hinder. Natuurlijk is het altijd goed om in eerste instantie het gesprek aan te gaan met de buren, maar als dat niet helpt, kunt u bij hinder ook naar de rechter stappen. Het is belangrijk om te weten bij welke vormen van hinder u bij de rechter terecht kunt. Wat u als hinder ervaart, hoeft immers geen onrechtmatige hinder te zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld niet naar de rechter stappen als u last heeft van de rook bij een avondje barbecueën. 

Bij de beoordeling of iets onrechtmatige hinder is, wordt gekeken naar de ernst en de duur van de hinder. Ook wordt gekeken of de hinder er al was voordat u ergens ging wonen? Had u vooraf kunnen weten dat de hinder plaats zou vinden? Het belang van uw buren moet worden afgewogen tegen uw eigen belang. En zijn uw buren bereid om maatregelen te treffen om de hinder te voorkomen? Kortom: wanneer iets onrechtmatige hinder is, verschilt per situatie.

BEPLANTING Een bekend voorbeeld van hinder is beplanting. In het burenrecht zijn daarvoor enkele regels opgenomen. Zo mag u in de meeste gevallen niet dicht bij de erfgrens beplanting hebben die hoger is dan de scheidsmuur of schutting. Voor bomen is dat twee meter (te rekenen vanaf het midden van de boom) en voor heesters en heggen een halve meter. Er zijn ook uitzonderingen: gemeentelijke verordeningen, plaatselijke gewoonten of toestemming van uw buren, bijvoorbeeld door het vestigen van een erfdienstbaarheid. Er wordt dan notarieel vastgelegd dat uw buren dulden dat uw boom of heg (te) dicht bij de erfgrens staat. Zo loopt u niet het risico, dat u uw boom moet weghalen als u nieuwe buren krijgt.

Heeft u last van overhangende takken of wortels die op uw erf komen? Dan mag u die zelf verwijderen zonder toestemming aan de buren te vragen. Toch moet ook hier gekeken worden naar het belang van het wegsnoeien. Worden van een boom aan één kant alle takken gekapt, dan kan deze instabiel worden en sneller omvallen bij een storm. In dat geval is het snoeien van de takken niet toegestaan. Valt er een vrucht van een fruitboom van uw buurman in uw tuin? Dan mag u die houden zonder daar toestemming voor te vragen. 

Wilt u uw boom, heg of heester toch dichter bij uw scheidsmuur of schutting plaatsen? Maak daar dan afspraken over met de buren. In overleg met uw buren kunt u een erfdienstbaarheid laten vaststellen bij de notaris. Daarmee kunt u bovendien ook voorkomen dat u beplanting dient te verwijderen die al langere tijd in uw tuin aanwezig is. Ook door verjaring kan er namelijk een erfdienstbaarheid ontstaan.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie