Inrichtingsschets van de nieuwbouw in Haarwijk Oost
Inrichtingsschets van de nieuwbouw in Haarwijk Oost Hannie Visserr-Kieboom

Minder parkeerplekken bij nieuwbouw Haarwijk Oost

Wonen

GORINCHEM Bij de 130 nieuwe huurwoningen in Haarwijk Oost komt een parkeernorm van 1.2 per woning. Voor de 24 koopwoningen gaat het om een norm van 1.7 per woning. Deze normen zijn lager dan de gemeente Gorinchem eerder heeft vastgesteld. Poort6 weet uit ervaring dat huurders minder auto rijden en wil ook graag het autorijden terugdringen. 

De klankbordgroep die zich mag buigen over aanleg van groen en speelplaatsen krijgt geen inspraak in de parkeernorm, zo werd duidelijk tijdens bespreking met de gemeenteraad. Wel wordt alvast ruimte gereserveerd voor extra parkeerplekken, mocht dat toch nodig zijn. Raadslid Anouar Boutachkourt (Democraten Gorinchem) vroeg zich af waarom pas achteraf mogelijk meer plekken komen. ,,We moeten zorgen voor voldoende parkeerplekken in de wijk.” Uit cijfers van het CBS blijft dat in de Haarwijk thans 0.9 auto per huurhuishouden is geregistreerd, voor koopwoningen is dat 1.4 auto per woning. De Haarwijk telt verhoudingsgewijs veel huurwoningen; om die reden worden naast huur ook 24 koopwoningen in het plan opgenomen. 

GEVELTUINTJES In het gebied tussen het Schrijverslaantje en de Marinus Spronklaan worden 130 huurwoningen gesloopt door Poort6. Daarvoor in de plaats komen 130 nieuwe huurwoningen plus 24 sociale koopwoningen. De koopwoningen worden aaneengesloten gebouwd.  Om het wijkje groener te maken krijgen de nieuwe woningen kleinere achtertuinen dan de huidige afmetingen, zo blijft aan de voorzijde van de woningen meer ruimte over voor groen. Tijdens de presentatie werd gesproken over parkeerkoffers en Delftse stoepjes, waar plaats is voor een geveltuintje of fietsparkeerplek. Omdat volgens Poort6 de achtertuinen van huurders vaak worden bestraat, kan beter een deel worden omgevormd tot openbare ruimte waar groen wel een plek krijgt. Meer groen draagt bij aan tegengaan van hittestress en meer biodiversiteit.

PLANNING Rik Ploeg van CU/SGP vroeg naar risico’s over hogere prijzen voor bouwmaterialen en langere levertijden. Hij kreeg de verzekering van Poort6 dat er nu reeds harde prijsafspraken zijn gemaakt plus garanties op de planning. Everdien Hamann (Gorcum Actief) vroeg tevergeefs naar meer variatie in de woningtypen. Poort6 heeft al veel minder grondgebonden woningen in de stad, ze wil daarom nadrukkelijk vasthouden aan de eengezinswoningen in het plan. De Haarwijk telt verhoudingsgewijs veel huurwoningen; om die reden worden naast huur ook 24 koopwoningen in het plan opgenomen. Poort6 hoopt dat in 2023 gebouwd kan worden. 

advertentie