De Gildenwijk telt veel sociale huurwoningen
De Gildenwijk telt veel sociale huurwoningen Erno Wientjes

Raad wil betere spreiding sociale huurwoningen over Oost en West

Wonen

GORINCHEM Bij de bespreking van de startnotitie stedelijke vernieuwing hebben meerdere partijen hun zorg uitgesproken over de spreiding van het aantal huurwoningen in Gorinchem over de stad. Zo is het percentage huurwoningen in Gorinchem West beduidend hoger in de oudere wijken zoals de Haarwijk, Gildenwijk en Stalkaarsen dan in Gorinchem Oost. 

De startnotitie stedelijke vernieuwing borduurt voort op de woon- en transformatievisie uit 2019 en de prestatieafspraken tussen gemeente, Poort6 en HP6. In oktober vorig jaar sprak de raad met Poort6 over de portefeuillestrategie, daarin werd al gemeld dat de woningcorporatie 250 extra woningen wil bouwen in de stad. Om te komen tot meer balans moeten in West meer koopwoningen worden gebouwd. Zo zijn in de Haarwijk 130 woningen gesloopt en in de Gildenwijk worden nog eens 150 woningen gesloopt. Deze woningen worden nu alleen nog maar tijdelijk verhuurd. Door na sloop een mix van koop- en huurwoningen terug te bouwen ontstaat meer variatie in de wijk. Poort6 werkt al samen met de gemeente aan een stedenbouwkundige visie voor Haarwijk Oost. 

TWAALF PROCENT Ondanks deze eerste stap tot meer variatie in Gorinchem West bleef de raad met vragen zitten. Zo stelde Eva Dansen (SP) dat wel huurwoningen worden gesloopt, maar dat ze die elders nog niet ziet terugkomen en dat is volgens haar fractie een serieus probleem. Ze wees daarbij op de groeiende wachtlijsten voor een huurwoning. Zowel Maarten de Pagter (CU/SGP) als Everdien Hamann (Gorcum Actief) vroegen zich af of de afgesproken twaalf procent huurwoningen in de bouwplannen van de vleugels van de stad wel reëel zijn. Wethouder Ro van Doesburg gaf hen daarin gelijk en liet weten dat de twaalf procent moet worden gewijzigd in vijfentwintig procent sociale huur. Maar in een gelijke 50-50 spreiding tussen Gorinchem Oost en West van zowel koop- en huur had hij weinig vertrouwen. De vraag hoe in Gorinchem Oost meer sociale huur kan worden gebouwd bleef onbeantwoord. 

TWEEDE WONINGCORPORATIE Wel was de wethouder optimistisch over de financiële ruimte bij Poort6, mede vanwege het schrappen van de verhuurdersheffing, om meer te bouwen dan de reeds aangekondigde 250 extra woningen. Via de provincie was ook al de toezegging voor 500 extra woningen, nodig vanwege de groei van de bevolking. Zo werd op 12 mei de grens van 38.000 inwoners van Gorinchem gepasseerd.. In de suggestie van Eva Dansen (SP) en aansluitend van VVD’er Wim den Hartog of Gorinchem geen tweede woningcorporatie nodig heeft, om te veel macht bij Poort6 te voorkomen, zag de wethouder weinig heil. Verder deelde de wethouder wel de zorgen van de raad over de gestegen bouwkosten, hij sprak van een ‘gigantisch’ probleem. CDA raadslid Janneke van Oversteeg stelde hier eerder ook al vragen over. De gemeenteraad neemt op 23 juni een definitief besluit over de startnotitie stedelijke vernieuwing. Misschen met een nieuwe wethouder volkshuisvesting, zo sloot voorzitter Kees van Willigen de vergadering af. 

advertentie