De woningen in de Gildenwijk die gesloopt worden
De woningen in de Gildenwijk die gesloopt worden Hannie Visser-Kieboom

Geen terugkeergarantie voor bewoners van sloopwoningen Gildenwijk

Wonen

[GORINCHEM] Bewoners van de sloopwoningen in de Gildenwijk hebben geen terugkeergarantie voor een nieuwbouwwoning in die straten. Het gaat om woningen die in de volksmond bekend staan als de ‘Doosjes’ aan onder andere de Zwartververstraat en omliggende straten. Vanaf het vierde kwartaal in 2023 verhuizen bewoners naar elders, de nieuwbouw start in 2026.

Het gaat in de Gildenwijk om de sloop van 133 woningen rondom de ‘Doosjes’, 19 appartementen en 16 woningen aan de Schrijnwerkersstraat. Er is voorzien in nieuwbouw van 123 eengezinswoningen en 53 appartementen; aan de Schrijnwerkerstraat worden weer 16 woningen teruggebouwd. Bij nieuwbouw wordt rekening gehouden met een parkeernorm van 1.2, dat is lager dan de norm in Gorinchem, maar hoger dan het huidige aantal parkeerplaatsen in de straten in de Gildenwijk. Voor de 192 nieuwbouwwoningen zijn straks 240 parkeerplaatsen beschikbaar. Raadslid Kees van Willigen (Democraten Gorinchem) toonde zich verbaasd over de lage parkeernorm, omdat nu al bijna geen parkeerplaatsen zijn te vinden rondom de straten aan de Gildenweg. Van Willigen vroeg tevens waarom verkeersremmers op de Gildenweg niet in het plan zijn opgenomen. Net als bij de nieuwbouw in Haarwijk-Oost krijgen de woningen een Delftse stoep met een kleine strook groen voor de woning. De rest wordt bij het openbaar groen getrokken om zo te komen tot vergroening van de wijk. Ook wordt een verbinding gelegd met het nabijgelegen Gijsbert van Andelpark. 

BANKJES Tijdens de presentatie van de plannen aan de raad sprak bewoner Huibert van der Slikke in, hij woont aan de Vleeschhouwerstraat en vroeg vooral om extra zebrapaden op de Gildenweg. Ook wil hij graag aansluiten bij de klankbordgroep die de plannen al eerder heeft besproken. Daarvoor verspreidde de gemeente 400 brieven met vragen in de wijk; uit de schriftelijke reacties werd vervolgens de klankbordgroep van bewoners samengesteld.  Op 23 juni werd een bewonersavond gehouden, daar was naar voren gekomen dat buurtbewoners liever geen bankjes zien uit vrees voor hangjongeren. SP raadslid Dieuwertje Stevens vroeg zich af of dat wel rijmt met de wens van het gehandicaptenplatform die juist pleit voor bankjes, zodat mensen die slecht ter been zijn even kunnen rusten. Ook vroeg de SP zich af of door de sloop goedkope huurwoningen verdwijnen, Poort6 liet weten dat daar geen sprake van is. Buurtbewoners lieten ook weten liever geen hoogbouw te zien; toch is het nieuw te bouwen appartementencomplex vierhoog. 

BELASTINGKANTOOR Naast nieuwbouw op de locatie van de ‘Doosjes’ wordt ook de locatie van ‘t Gilde herontwikkeld, daar wordt voorzien in koopwoningen om zo de mix in de Gildenwijk van koop- en huur meer in balans te brengen. Nieuwbouw daar wordt niet eerder dan 2026 verwacht. Janneke van Oversteeg vroeg of al plannen ontwikkeld worden voor het oude belastingkantoor, daar is nu nog de asielopvang gehuisvest. Herontwikkeling van de Twijnderstraat wordt bemoeilijkt doordat in de winkelstraat sprake is van diverse particuliere eigenaren. Op 13 oktober spreekt de raad opnieuw over de bouwplannen in de Gildenwijk. 

advertentie
advertentie