Begin september werd de eerste paal geslagen voor nieuwbouw aan de Van Zomerenlaan
Begin september werd de eerste paal geslagen voor nieuwbouw aan de Van Zomerenlaan Hannie Visser-Kieboom

Flexwoningen in Gorinchem zijn vooral erg duur

19 november 2023 om 20:58 Wonen

GORINCHEM Een vierkamerr flexwoning met een oppervlakte van 63m2 kost exclusief grondkosten in totaal iets meer dan 200.000 euro, zo blijkt uit onderzoek van de gemeente Gorinchem. Uit datzelfde onderzoek naar flexwoningen blijkt ook dat vooral gezinnen met meerdere kinderen de langste wachttijd hebben alvorens ze een geschikte sociale huurwoning vinden. Juist voor die doelgroep is een flexwoning van 63 m2 nauwelijks een alternatief. Nog afgezien van de hoge kosten voor zo’n woning. 

De intentie van het plaatsen van flexwoningen in Gorinchem is juist om op korte termijn sociale huurwoningen toe te voegen. Van de gemiddeld vierhonderd sociale huurwoningen die jaarlijks door Poort6 worden aangeboden is slechts veertig procent beschikbaar voor reguliere woningzoekenden. De andere zestig procent is voor urgente gevallen, middeninkomens, Oekraïners en statushouders. Daardoor loopt de wachttijd voor een woning steeds verder op. Gezinnen met meerdere kinderen moet bijna vijf jaar wachten. In 2024 is een nieuw woningmarktonderzoek gepland. De gemeenteraad nam eerder een motie aan om met ‘onorhodoxe’ maatregelen snel voor meer woningen te zorgen; een van de opties is het toevoegen van flexwoningen aan de woningvoorraad. Maar dat bleek nog niet zo eenvoudig, vooral omdat de kosten relatief hoog zijn.  

TIEN JAAR

Tijdens bespreking met de raad werd ingegaan op voorbeelden van flexwoningen elders. Zo werden diverse modellen getoond, maar bleek uit onderzoek ook reeds dat houten flexwoningen geen optie zijn in Gorinchem vanwege risico’s op overstroming, waardoor de woningen niet verzekerd kunnen worden. Verder variëren prijzen van nieuwe flexwoningen van 120.000 euro (29 m2) voor een studio tot 210.000 euro (63 m2) voor een vierkamer woning. Deze prijzen zijn nog exclusief grondkosten. Het gaat om een termijn van tien jaar voor plaatsingen van flexwoningen, locaties werden nog niet genoemd tijdens de presentatie van het onderzoek. Ter vergelijking, de (permanente) nieuwbouwwoningen die aan de Van Zomerenlaan  worden gebouwd kosten zo’n 230.000 euro. Wethouder Eva Dansen noemde de flexwoningen dan ook ‘wel heel duur’. 

KANTOREN

De raad noemde eveneens de hoge kosten een probleem en vroeg het college om verder te kijken naar ombouw van leegstaande kantoren. Genoemd werden mogelijke panden aan de Schelluinsestraat.  En het scholencomplex van ‘t Gilde dat straks leegkomt als de nieuwe school aan de Hoefslag begin 2025 in gebruik wordt genomen. Mogelijk kan dit samen met het voormalige belastingkantoor in de markt worden gezet. Al eerder liet het college op vragen vanuit de raad over aankoop van het oude belastingkantoor van het COA al weten dat de gemeente geen voorstander is van aankoop. Met als argument dat ze geen vastgoedbeheerder is. In januari spreekt de raad verder over flexwoningen en mogelijke locaties.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie