ArkelStad notarissen (Yvonne Wansleeben)Kleine Landtong 174201 HL GorinchemTelefoon: 0183 – 21 66 00info@arkel-stad.nlwww.arkel-stad.nl
ArkelStad notarissen (Yvonne Wansleeben)Kleine Landtong 174201 HL GorinchemTelefoon: 0183 – 21 66 00info@arkel-stad.nlwww.arkel-stad.nl MINISTERIE VAN BEELD
de notaris

ArkelStad notarissen: levensverzekering is maatwerk

30 maart 2021 om 13:30 Zakelijk

GORINCHEM Elke maand praten de notarissen van ArkelStad notarissen ons bij over actuele zaken. Dit keer over een levensverzekering.

In veel gevallen wordt bij het sluiten van een hypotheek, vaak als voorwaarde van een bank, een levens- dan wel overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Deze dekt het risico van overlijden van degene die de hypotheek afsluit. Wanneer diegene overlijdt, wordt met de verzekeringsuitkering de hypotheekschuld geheel of gedeeltelijk afgelost. Daarmee wordt voorkomen dat nabestaanden met een schuld blijven zitten of door te hoge maandlasten niet meer in de woning kunnen blijven wonen. De uitkering kan wel belast worden met erfbelasting als de verzekering niet op een goede manier afgesloten is. Het afsluiten van zo’n verzekering is dan ook maatwerk!

De belastingdienst heft in bepaalde gevallen erfbelasting over de verzekeringsuitkering. Dit speelt als de overledene zélf de premies heeft betaald. In dat geval is het vermogen van de overledene (en dus zijn nalatenschap) kleiner geworden door de betaling van die premies, waardoor er over de nalatenschap minder erfbelasting verschuldigd is. Dit wordt door de belastingdienst gecompenseerd door erfbelasting te heffen over de uitkering.

GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN Als de verzekerde en de begunstigde (die de uitkering ontvangt) met elkaar zijn getrouwd in gemeenschap van goederen, heeft degene die overlijdt voor de helft meebetaald aan premies. De uitkering kan voor de helft belast worden. Heeft u al zo’n verzekering afgesloten en bent u daarna getrouwd in gemeenschap van goederen? De notaris kan adviseren op welke manier heffing van erfbelasting over de verzekeringsuitkering kan worden voorkomen. Ook kan het nodig zijn bestaande huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of samenlevingsovereenkomst te wijzigen. Er kan worden geregeld dat de premies niet tot de kosten van de huishouding behoren, waardoor niet automatisch beide partners meebetalen aan de premies. Daarnaast moet de verzekering ‘kruiselings’ worden afgesloten. Dit betekent dat de begunstigde ook verzekeringnemer is en alle premies van de verzekering zelf betaalt. De verzekering is dan ook afgesloten op het leven van de verzekerde en andersom. Als de verzekerde en de begunstigde niet in gemeenschap van goederen zijn getrouwd kan de uitkering onbelast blijven.

Mocht de bank de voorwaarde stellen dat zij de eerste begunstigde is van de verzekering, waardoor de uitkering rechtstreeks naar de bank wordt overgemaakt, zorg dan voor een partnerverklaring. Dan ontvangt de nabestaande alsnog de uitkering, maar onder de verplichting om de bank een volmacht te geven om met de uitkering de hypotheekschuld af te lossen. Op het moment van overlijden van de verzekerde is er dan nog niets direct op de hypotheekschuld afgelost waardoor de hypotheekschuld in mindering gebracht mag worden op het vermogen en er dus minder erfbelasting verschuldigd is. Neem voor advies contact op met de notaris.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie