ArkelStad Notarissen (Esther Ostendorf-Dekker)Kleine Landtong 174201 HL GorinchemTelefoon: 0183 – 21 66 00info@arkel-stad.nlwww.arkel-stad.nl
ArkelStad Notarissen (Esther Ostendorf-Dekker)Kleine Landtong 174201 HL GorinchemTelefoon: 0183 – 21 66 00info@arkel-stad.nlwww.arkel-stad.nl MINISTERIE VAN BEELD
De specialist

Samenwonend, maar niet getrouwd? Let goed op!

29 januari 2021 om 14:14 Advertorial_1

GORINCHEM Elke maand praten de notarissen van ArkelStad notarissen ons bij over actuele zaken. Dit keer over een verblijvingsbesteding, een clausule waarmee je zorgt dat jouw partner gemeenschappelijke bezittingen ontvangt als je ongehuwd samenwoont. Want ook als je niet getrouwd bent, wil je jouw partner verzorgd achterlaten bij overlijden.

Wanneer je bent getrouwd gaan gemeenschappelijke eigendommen bij overlijden logischerwijs naar de partner. Maar hoe zit dat als je niet getrouwd bent? Ook in dat geval kun je ervoor zorgen dat gemeenschappelijke goederen gewoon bij de partner blijven. Denk daarbij aan een gemeenschappelijk huis, gemeenschappelijke meubels en gemeenschappelijke rekeningen.

Hoe je daarvoor zorgt? Met een verblijvingsbeding in een notarieel samenlevingscontract. Daarmee zorg je ervoor dat de partner eigenaar wordt van de bezittingen (maar ook de bijbehorende schulden, zoals een hypotheek) die gezamenlijk zijn opgebouwd. Zo blijven de gemeenschappelijke bezittingen in bezit van de langstlevende partner en kan hij of zij bijvoorbeeld gewoon in het huis blijven wonen waarin zij samenwoonden.

Er zijn twee opties bij een verblijvingsbesteding. Deze kan ‘om niet’ zijn of ‘tegen inbreng van de waarde’. In het eerste geval krijgt de langstlevende partner de gemeenschappelijke goederen gratis. Bij het tweede geval dient de langstlevende partner de waarde van de gemeenschappelijke bezittingen te vergoeden aan de erfgenamen van de overleden partner. Een verblijvingsbesteding ‘tegen inbreng van de waarde’ wordt veelal opgenomen als er sprake is van een kind uit een eerdere relatie. De langstlevende partner komt het kind op die manier financieel tegemoet.

Naast de gemeenschappelijke bezittingen kunnen er echter ook nog privébezittingen zijn, zoals spaargeld op een privérekening. Deze komen wel toe aan erfgenamen. Bij het ontbreken van een testament zijn deze erfgenamen de directe familie. Deze directe familie krijgt door het verblijvingsbeding dus niet de gemeenschappelijke goederen. Bij het ontbreken van een dergelijke clausule had de familie wel kunnen vragen om de uitbetaling van de waarde van de gemeenschappelijke bezittingen.

TESTAMENT Voor partners die samenwonen maar niet getrouwd zijn, is het altijd aan te raden naast de samenlevingsovereenkomst ook testamenten te maken. Daarin kun je bijvoorbeeld op laten nemen dat ook privébezittingen aan de langstlevende partner nagelaten dienen te worden. Zonder testament gaan bezittingen immers altijd naar directe familie, zoals kinderen, ouders, broers en/of zussen. In tegenstelling tot een samenlevingscontract, die alleen samen gewijzigd kan worden, wordt een testament afzonderlijk van elkaar gemaakt.

Wilt u meer advies over dit onderwerp? Neem dan contact op met uw notaris!

ArkelStad Notarissen (Esther Ostendorf-Dekker)

Kleine Landtong 17

4201 HL Gorinchem

Telefoon: 0183 – 21 66 00

info@arkel-stad.nl

www.arkel-stad.nl

advertentie
advertentie