Afbeelding
MINISTERIE VAN BEELD
de notaris

De erfenis: dit moet je weten

23 april 2021 om 16:28 Zakelijk

GORINCHEM Elke maand praten de notarissen van ArkelStad notarissen ons bij over actuele zaken. Dit keer over de verklaring van erfrecht/executele.

Een verklaring van erfrecht is een essentieel stuk in de afwikkeling van iedere nalatenschap en wordt opgesteld door een notaris. In deze verklaring staat bijvoorbeeld wie de overledene is, of er een testament is, wie de erfgenamen zijn en of de erfgenamen de erfenis hebben aanvaard of verworpen. De notaris zal nooit op alleen een mededeling afgaan dat iemand is overleden. Hij zal een bewijs van overlijden willen zien en bij de burgerlijke stand onderzoeken wat de laatste woonplaats van de overledene was. Bij het Centraal Testamentenregister zal worden geïnformeerd of de overledene een testament heeft gemaakt, waarna ook erfgenamen worden opgespoord.

Vervolgens moet de erfenis door de erfgenamen worden aanvaard, verworpen, of beneficiair worden aanvaard. Beneficiair aanvaarden is aan te raden als de schulden hoger zouden kunnen uitvallen dan de bezittingen. De notaris moet dus weten hoe de nalatenschap financieel is samengesteld. Daarna zal de notaris de verklaringen voor het (beneficiair) aanvaarden of verwerpen van de erfenis opstellen. Hiervoor moet de notaris weten of de erfgenamen bevoegd zijn om te tekenen. Het kan namelijk zijn dat een erfgenaam failliet is, diens vermogen onder bewind staat of dat deze in de schuldsanering zit. In die gevallen is deze erfgenaam niet bevoegd om te tekenen. Om te controleren of dat het geval is, kijkt de notaris in het insolventieregister (faillissement en schuldsanering) en het curatele- en bewindsregister. In de gevallen van onbevoegdheid om te tekenen moet een verklaring ook door de curator of bewindvoerder worden getekend en is daarnaast de goedkeuring van de rechter nodig.

De verklaring van erfrecht kan pas worden opgemaakt als alle gegevens verzameld zijn en alle stukken zijn getekend. Dit kan enkele weken in beslag nemen en soms zelfs nóg langer. In de tussentijd kunnen de erfgenamen vaak niets doen, hetgeen de afhandeling van de nalatenschap kan belemmeren. Dit kan voorkomen worden als in het testament van de overledene een executeur is benoemd. Dan kan namelijk een verklaring van executele worden opgemaakt.

Als er een bewijs van overlijden is, de overledene een testament heeft gemaakt waarin een executeur is benoemd, en die executeur zijn benoeming heeft aanvaard, kan vaak al na enige dagen na het overlijden de verklaring van executele worden afgegeven. Op deze manier kan de executeur zich bijvoorbeeld bij de bank identificeren als degene die bevoegd is om de schulden te betalen en de nalatenschap te beheren.

Het is verstandig om bij het afwikkelen van een erfenis contact op te nemen met de notaris. Deze zal voor u onderzoeken wie de erfgenamen zijn, adviseren over het (beneficiair) aanvaarden of verwerpen van de erfenis en de benodigde verklaring van erfrecht of executele opstellen.

ArkelStad Notarissen (Nienke van Gelderen) Kleine Landtong 17 4201 HL Gorinchem Telefoon: 0183 – 21 66 00 info@arkel-stad.nl 

www.arkel-stad.nl

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie