Esther Ostendorf-DekkerKleine Landtong 174201 HL GorinchemTelefoon: 0183 – 21 66 00info@arkel-stad.nlwww.arkel-stad.nl
Esther Ostendorf-DekkerKleine Landtong 174201 HL GorinchemTelefoon: 0183 – 21 66 00info@arkel-stad.nlwww.arkel-stad.nl MINISTERIE VAN BEELD
De Notaris

Verenigingen en stichtingen, opgelet! Nieuwe WBTR-wet treedt per 1 juli in werking

24 mei 2021 om 12:26 Zakelijk

GORINCHEM Elke maand praten de notarissen van ArkelStad notarissen ons bij over actuele zaken. Deze keer over de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die op 1 juli in werking treedt.

Per 1 juli wordt een wetswijziging doorgevoerd die in het bijzonder gevolgen heeft voor het bestuur en de Raad van Commissarissen/Toezicht van rechtspersonen, waaronder begrepen stichtingen en verenigingen. Deze nieuwe wet wordt ingevoerd om te voorkomen dat wanbestuur en misbruik van posities rechtspersonen schaden. Door de wet worden verantwoordelijkheden en procedures vastgelegd.

TEGENSTRIJDIG BELANG Door de wet ontstaat onder meer duidelijkheid over de positie van bestuurders met een tegenstrijdig belang. Daarvan is sprake als het belang van een bestuurder bij de vertegenwoordiging van de rechtspersoon in strijd is met het belang van de rechtspersoon. Met de nieuwe wetgeving mag de betreffende bestuurder dan niet deelnemen aan de besluitvorming.

ONTSTENTENIS- EN BELETREGELING De statuten moeten een bepaling hebben waarin staat hoe de rechtspersoon bestuurd wordt als alle bestuursleden of alle leden van de Raad van Commissarissen/Toezicht daartoe niet in staat zijn. Bij een vereniging kan bijvoorbeeld bepaald worden dat de algemene vergadering dan een tijdelijk bestuurslid aanwijst en bij een stichting zou een externe partij (bijvoorbeeld uit een brancheorganisatie) dat kunnen doen.

ONTSLAG De ontslaggronden voor bestuurders en commissarissen worden door de wet verruimd. De rechtbank zal een bestuurder van een stichting niet alleen kunnen ontslaan in geval van wanbeheer, maar ook in geval van bijvoorbeeld verwaarlozing van zijn taak.

Moeten stichtingen en verenigingen nu direct de statuten wijzigen? Nee, dat hoeft niet. Pas bij een volgende wijziging van de statuten moeten deze in lijn worden gebracht met de WBTR. Desondanks is het wel aan te raden dit zo snel mogelijk te doen, zodat de statuten in lijn zijn met de geldende wet. Zo voorkom je het risico dat besluiten die na 1 juli genomen worden in strijd zijn met de wet en dus vernietigbaar zijn. De statuten gelden immers als een handleiding voor veel stichtingen en verenigingen.

Wil jij weten wat dit voor jouw stichting of vereniging betekent? Neem dan gerust eens contact op. Kijk op www.arkel-stad.nl of bel ons via (0183)216600.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie