Yvonne Wansleeben0183 21 66 91wansleeben@arkel-stad.nl
Yvonne Wansleeben0183 21 66 91wansleeben@arkel-stad.nl Ministerie van Beeld
De notaris

Inzicht in herkomst van de koopsom

1 juni 2022 om 14:20 Zakelijk

GORINCHEM Bij het kopen van een huis komt veel kijken: er moet een koopcontract getekend worden, de financiering moet geregeld worden en uiteindelijk moet de koper naar de notaris voor de levering van de woning. Inzicht in de herkomst van de koopsom is een belangrijk aandachtspunt, dat ArkelStad notarissen graag onder uw aandacht brengt.


ONDERZOEK NAAR HERKOMST Voordat de eigendom van de woning aan de koper kan worden geleverd, moet de notaris onderzoek doen naar de herkomst van het geld waarmee de koopprijs wordt betaald. Dit is een verplichting die overheid de notaris heeft opgelegd op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

MET EIGEN GELD BETALEN Als voor de betaling een hypotheek wordt afgesloten bij een erkende bank, dan hoeft de notaris geen nader onderzoek te doen. Als de koper echter - gedeeltelijk - betaalt met ‘eigen geld’, bijvoorbeeld met spaargeld, een erfenis of de overwaarde van de verkoop van een eerdere woning, dan moet hij of zij aantonen waar dit geld vandaan komt. Doorgaans ontvangt de koper van de notaris daarvoor een ‘verklaring herkomst middelen’, waarin de koper kan invullen of hij of zij bijvoorbeeld geld leent, van wie er geleend wordt en of hij of zij bijvoorbeeld - een deel van het - eigen geld gebruikt voor de betaling van de koopprijs en op welke wijze dat geld verkregen is. Daarnaast zal de notaris zal daarbij vragen naar bewijsstukken. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: een kopie van de aangifte inkomstenbelasting; een kopie van een aangifte of een aanslag van de erfbelasting of de schenkbelasting; een kopie van de nota van de notaris bij wie de verkoop van een ander huis plaatsvond, of loonstrookjes of jaarrekeningen van de onderneming.


BEWIJSSTUKKEN OVERLEGGEN Het is noodzakelijk dat de koper de gevraagde bewijsstukken overlegt aan de notaris. De notaris mag namelijk een akte van levering niet ondertekenen als de koper geen of onvoldoende inzicht heeft gegeven in de herkomst van het eigen geld. Als de levering op de afgesproken datum niet kan doorgaan heeft dat vervelende (financiële) gevolgen. Er kunnen extra kosten bij de koper in rekening worden gebracht door bijvoorbeeld de notaris, de hypotheekadviseur en makelaar. Op zeker moment moet de koper ook aan de verkoper de in het koopcontract vermelde boete betalen van tien procent van de koopsom. Wie een huis gekocht heeft en eigen geld gebruikt voor de betaling van de koopprijs, doet er goed aan om alvast de gegevens te verzamelen om aan te tonen waar het geld vandaan komt. Hetzelfde geldt uiteraard bij de aankoop van aandelen in een vennootschap of van een onderneming en bij verdeling van vermogensbestanddelen. ArkelStad notarissen kan advies en begeleiding geven in het proces van inzicht krijgen in de herkomst van gelden die op de derdengelden van het kantoor zullen worden gestort.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie