ArkelStad notarissen
ArkelStad notarissen MINISTERIE VAN BEELD
De Notaris

Echtscheiding en het testament

22 februari 2022 om 14:10 Zakelijk

GORINCHEM Het zijn geen alledaagse onderwerpen, maar zeker zaken van belang: de echtscheiding en het testament. ArkelStad notarissen in Gorinchem kan mensen hierin adviseren en bijstaan.


Het aantal scheidingen neemt toe. De procedure begint met het indienen van een verzoek tot echtscheiding. Op dat moment wordt de huwelijksgemeenschap ontbonden, waardoor alles wat eerst gemeenschappelijk was, nu van iedere echtgenoot voor de helft is. Bij een huwelijk zonder huwelijkse voorwaarden is automatisch sprake van een huwelijksgemeenschap, ook wel ‘gemeenschap van goederen’ genoemd. Welke goederen en schulden van de echtgenoten wel of niet in deze gemeenschap vallen, is onder meer afhankelijk van de vraag of het huwelijk vóór of na 1 januari 2018 is gesloten en of er bij de notaris huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt.

Voor wie voor deze datum een huwelijk heeft gesloten en geen huwelijkse voorwaarden heeft laten opmaken, geldt de algehele gemeenschap van goederen. Dan gaat het om zowel de bezittingen die vóór het huwelijk privé waren - de huwelijksaanbrengsten - en zaken en schenkingen uit erfenissen en alles dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Voor wie na 1 januari 2018 getrouwd is of de huwelijkse voorwaarden heeft stopgezet, geldt een beperkte gemeenschap van goederen. Hierbij blijven huwelijksaanbrengsten en erfenissen of schenkingen privé. Van dit wettelijke systeem kan overigens worden afgeweken door het maken van huwelijkse voorwaarden bij de notaris.


BELANGRIJKE MOMENTEN Er zijn twee belangrijke momenten bij de juridische procedure van echtscheiding: het moment van indienen van het verzoek en de inschrijving van de rechterlijke beschikking tot echtscheiding. Door het verzoek wordt de gemeenschap van goederen ontbonden maar blijven de echtgenoten nog getrouwd. Pas door de inschrijving van de rechterlijke beschikking is het huwelijk echt beëindigd. Bij het beëindigen van een huwelijk komt ook het erven om de hoek kijken. Daarom is een testament bij echtscheiding heel belangrijk. Wie met elkaar getrouwd is, is elkaars erfgenaam. Zijn er kinderen, dan is de wettelijke verdeling van toepassing, tenzij daarvan bij testament is afgeweken. Dit houdt in dat de echtgenoot bij het overlijden van de partner alle bezittingen van de echtgenote erft. Het wettelijke systeem wordt pas buiten werking gesteld als de echtscheiding definitief is en dus niet al bij het verzoek. 

Wie niet wil dat de echtgenoot tijdens de echtscheidingsprocedure kan erven, moet al gelijk bij het ingaan van het echtscheidingstraject een testament maken waarin de echtgenoot onterfd wordt. Er komt heel wat kijken bij scheiden en de gevolgen voor het testament hiervan. Het is verstandig om tijdens of na de echtscheiding een testament te maken of het bestaande testament te wijzigen. 

ArkelStad notarissen kan belangstellenden meer informatie en uitleg geven. Zie www.arkel-stad.nl.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie