Arkelstad notarissenKleine Landtong 17 4201 HL Gorinchem 0183 216 600info@arkel-stad.nl
Arkelstad notarissenKleine Landtong 17 4201 HL Gorinchem 0183 216 600info@arkel-stad.nl MINISTERIE VAN BEELD
de Specialist

ArkelStad-notarissen: Executeur voorkomt misverstanden

4 november 2023 om 10:14 Zakelijk

GORINCHEM Elke maand praten de notarissen van ArkelStad notarissen ons bij over actuele zaken. Deze keer over het werk van de executeur. Deze persoon wikkelt na uw overlijden de nalatenschap af. Niet verplicht, wel aan te bevelen, om misverstanden te voorkomen.

Na uw overlijden is er een aantal zaken dat geregeld moet worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het verkopen van uw woning, het betalen van de openstaande schulden, het verdelen van de nalatenschap en alles wat daar verder bij komt kijken. U kunt dit laten doen door een executeur, die u in uw testament benoemt. Een veel gehoorde vraag is: ‘Ik heb toch in mijn testament vastgelegd wat ik wil, waarom dan een executeur aanwijzen?’ Het antwoord is heel praktisch: Wijst u in uw testament geen executeur aan, dan zijn uw erfgenamen samen verantwoordelijk voor de afhandeling van uw nalatenschap. Heeft u bijvoorbeeld drie kinderen en zijn zij uw erfgenamen, dan moeten zij gezamenlijk uw nalatenschap afwikkelen. Soms kan dit leiden tot misverstanden en spanningen. Het is dan fijn om duidelijkheid te creëren en in uw testament één executeur aan te wijzen. Bovendien is het aanwijzen van een executeur van groot belang als erfgenamen minderjarig zijn of om een andere reden niet handelingsbekwaam (worden geacht te) zijn.

VERTROUWEN

Oké, maar wie moet dan executeur worden en wat gaat die persoon doen? Dat is helemaal aan u. U kunt iedereen aanwijzen als uw executeur: van uw kinderen tot een verder familielid en van een goede vriend tot een buurman. Oók kunt u een professional aanwijzen als executeur, zoals een notaris. Het is belangrijk dat u iemand aanwijst waar u vertrouwen in heeft. Diegene heeft namelijk een belangrijke rol en neemt beslissingen volgens de wensen die u in uw testament vastlegt. De wet kent drie niveaus van executeurs, die ook wel worden aangeduid met sterren (prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols). Hoe meer sterren, hoe meer bevoegdheden.

Zo regelt de begrafenisexecuteur uw begrafenis of crematie. De beheerexecuteur ‘beheert’ de nalatenschap. Hij of zij inventariseert de bezittingen en de schulden, voldoet de schulden, regelt de administratie en informeert alle erfgenamen. De beheerexecuteur is niet bevoegd om de nalatenschap zelfstandig onder de erfgenamen te verdelen. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft de meeste bevoegdheden. Hij of zij regelt in feite alles rondom de nalatenschap: van het verkopen van uw woning tot het voldoen van de schulden. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder kan ook bevoegd zijn om de nalatenschap zelfstandig onder de erfgenamen te verdelen Dit moet u dan wel expliciet in uw testament bepalen.

Heeft u vragen over het werk van de executeur? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen. Kijk op onze website www.arkel-stad.nl, mail naar info@arkel-stad.nl of bel Ruben Tromp, 0183 216652.

Arkelstad notarissen

Kleine Landtong 17, 4201 HL Gorinchem 

0183 216 600

info@arkel-stad.nl

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie