Afbeelding
112 Zuid-Holland Zuid

Beatrixziekenhuis Gorinchem en Lingepolikliniek Leerdam donderdag weer open na melding coronavirus

Zorg Dossier coronavirus

[GORINCHEM] Op donderdag 5 maart gaan het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en de Lingepolikliniek in Leerdam weer volledig open voor nieuwe patiënten en bezoekers. Eerder gold voor beide locaties uit voorzorg een opname- en bezoekersstop, nadat een met het coronavirus besmette patiënt op de intensive care verbleef.

Alle medewerkers die direct contact hebben gehad met de besmette patiënt zijn in beeld gebracht. Medewerkers met gezondheidsklachten die in direct contact zijn geweest met de met het coronavirus besmette patiënt zijn getest. De testresultaten die er tot nu toe zijn, zijn alle negatief. Dit betekent dat deze medewerkers niet zijn besmet met het coronavirus. Van een aantal medewerkers zijn de testresultaten nog niet bekend. Zij zijn later getest, omdat zij op een later moment klachten kregen. Het is veilig om het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en de Lingepolikliniek in Leerdam vanaf donderdag 5 maart weer te openen. De medewerkers die zorg verlenen én klachten hebben, zijn niet aan het werk. Het ziekenhuis is daarmee net zo veilig als elke andere plek in Nederland. Uiteraard blijft het ziekenhuis alert op corona.

In het Beatrixziekenhuis en de Lingepolikliniek gold een opname- en bezoekersstop. In andere ziekenhuizen niet. Dit is een weloverwogen beslissing. ,,Als eerste ziekenhuis in Nederland kregen we te maken met het nieuws dat een besmette coronapatiënt opgenomen is geweest op de intensive care. Nadat bekend was dat de patiënt in kwestie besmet was met het coronavirus, zijn we direct een onderzoek begonnen. Dit deden we uit voorzorg om een goed beeld te krijgen van het besmettingsrisico. Om dit onderzoek zorgvuldig uit te kunnen voeren, hebben we in overleg met het RIVM en het ministerie van VWS besloten om per direct een opname- en bezoekersstop in te voeren in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en de Lingepolikliniek in Leerdam. We zijn van mening dat dit de beste manier was om het risico op verdere besmettingen maximaal te beperken. De reden hiervoor is dat het Beatrixziekenhuis een compact streekziekenhuis is. De medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers werken op veel verschillende (verpleeg)afdelingen in het ziekenhuis, nauw met elkaar samen. Ook de artsen van de intensive care werken op andere afdelingen. Sluiting van het ziekenhuis was geen gemakkelijk besluit, maar gezien de nauwe samenwerking van onze zorgprofessionals, een noodzakelijke maatregel."

WEER GEOPEND Vanaf donderdag 5 maart zijn het Beatrixziekenhuis en de Lingepolikliniek weer open voor nieuwe patiënten en bezoek. In de centrale hal van het Beatrixziekenhuis is een informatiepunt ingericht waar bezoekers en patiënten terecht kunnen met hun vragen over het coronavirus. Alle geplande afspraken gaan vanaf donderdag 5 maart door. Bij patiënten en bezoekers die in het ziekenhuis komen, is het ziekenhuis extra alert op griepverschijnselen en nemen ze extra maatregelen.

Voor vragen over corona is er een landelijk informatienummer 0800 - 1351. Voor vragen over geplande opnames, afspraken op de poli of over een geplande operatie: Rivas Zorglijn 0900- 8440.
 

advertentie
advertentie