Het Leger des Heils biedt opvang aan voor mensen die thuis de kachel op een laag pitje zetten
Het Leger des Heils biedt opvang aan voor mensen die thuis de kachel op een laag pitje zetten Leger des Heils

Dertien procent huurders Poort6 wil geen zonnepanelen om energiearmoede te bestrijden

16 maart 2023 om 12:50 Duurzaamheid Duurzaam Gorinchem

GORINCHEM In de gemeente Gorinchem hebben 650 sociale huurwoningen een laag energielabel van E, F of G. Dat schrijft het college aan de raadsleden Aron Foppen (SP) en Paulien de Groot (PvdA) over energiearmoede. Voor de 650 sociale huurwoningen met een laag energielabel, worden voor 2028 150 woningen gesloopt. Voor veertig procent van de overige slecht geïsoleerde woningen heeft Poort6 plannen om het label op te krikken, zoals het leggen van zonnepanelen. Bij dertien procent van de geschikte woningen weigeren huurders deze voorziening. 

Bij de plannen van Poort6 voor de slecht geïsoleerde woningen hoort ook de aansluiting op het warmtenet, zoals recent bij de Willem Alexanderflat in de Gildenwijk. In totaal moeten daar duizend woningen op aangesloten worden. Daarmee is het percentage slecht geïsoleerde woningen voor Poort6 al gedaald. Poort6 plaatst ook zonnepanelen, daarvoor zijn 1195 woningen geschikt, bijna veertig procent heeft de panelen al op het dak liggen, voor dertig procent moeten ze nog geplaatst worden. Dertien procent van de huurders wil geen zonnepanelen, zo blijkt uit een overzicht dat Poort6 vorige week presenteerde aan de gemeenteraad tijdens een avond over wonen. Poort6 wil dat in 2030 al haar huurwoningen minimaal het energielabel B heeft. Naast het isoleren van woningen besloot Poort6 om haar eigen sociale ontmoetingsruimtes te voorzien van LED verlichting om zo te besparen op de energierekening. 

EFFECTIEF De raadsleden Aron Foppen en Paulien de Groot stelden hun vragen over de energiearmoede naar aanleiding van een onderzoek van TNO over energiearmoede. Volgens de onderzoekers is het verduurzamen van woningen met een laag label een effectieve manier om energiearmoede te bestrijden. Uit het TNO onderzoek kwam naar voren dat in Gorinchem 7.4 procent van de  huishoudens in 2022 een laag inkomen heeft, het gaat om ca. 1250 huishoudens in de stad. Van die 1250 huishouden wonen bijna 800 huishouden in een woning met een energielabel F of G. Door het lage energielabel hebben ze moeite om hun woning warm te stoken. De energiearmoede is het grootst in de binnenstad, de Gildenwijk, de Haarwijk, Dalem dorp en de Lingewijk.

KLUSSENDIENST De rijksoverheid heeft in het afgelopen jaar al meerdere maatregelen genomen ter bestrijding van de energiearmoede. Zo heeft Avres in Gorinchem aan 2629 mensen de energietoeslag van 1800 euro uitbetaald. In 2023 is vanuit het Rijk een extra noodfonds ingesteld voor inwoners die tien tot dertien procent van hun inkomen kwijt zijn aan de energierekening, het gaat om inkomens tot 200 procent van het minimum. Ook is een regeling bedacht waarmee mensen kleine energiebesparende middelen kunnen aanschaffen. Het gaat om producten ter waarde van 120 euro, zoals een watersparende douchekop, LED lampen en tochtsprits. In samenwerking met Poort6 worden die aan huis aangeboden en door de Klussendienst zonodig direct aangebracht. Daarmee zijn begin 2023 al achthonderd huishoudens benaderd. Verder heeft een energiecoach spreekuur bij de Voedselbank, daarmee werden nog eens vijftig huishoudens bereikt. 

WARME HUISKAMERS Ter bestrijding van energiearmoede zijn afgelopen winter ook ‘warme huiskamers’ ingericht in de stad. Mensen die hun huis niet lekker warm stoken uit vrees voor de hoge energierekening kunnen daar overdag terecht; in Gorinchem gaat het om de bibliotheek en de opvanglocatie van het Leger des Heils. Bij het Leger des Heils maakten dagelijks gemiddeld zo’n vijftien mensen gebruik van deze voorziening. Voor deze sociale ontmoetingsplaatsen maakte de gemeenteraad in januari nog eens extra geld vrij, in dat energie noodfonds zit 225.000 euro. Sociale ontmoetingsplaatsen kunnen daarvoor ieder kwartaal subsidie aanvragen. De vraag van de SP en PvdA over de regeling van de gemeente Molenlanden voor bestrijding energiearmoede wordt door Gorinchem nog nader bestudeerd. Dat noodfonds is voor inwoners die tot 120 - 150 procent van het minimuminkomen verdienen. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een voucher van 450 euro voor energiebesparende producten, zoals isolatie of energiezuinig witgoed.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie