Afbeelding
Gemeente Gorinchem

Online enquête windenergie over alternatieven voor windpark Avelingen in Gorinchem

17 augustus 2023 om 11:49 Duurzaamheid

GORINCHEM Voor het nadere onderzoek naar de ontwikkeling van windenergie in de gemeenten Gorinchem en Molenlanden kan tot 10 september een online enquête worden ingevuld. De enquête bestaat uit twaalf vragen en dat is inclusief persoonsgegevens zoals woonplaats en leeftijd. In de enquête wordt niet gevraagd om zelf concrete locaties te noemen. 

Het nadere onderzoek richt zich op alternatieven voor windmolens op Avelingen. Nadat eerder deze locatie werd aangewezen in de eerste RES (regionale energie strategie) ontstond later vanuit bewoners en de politiek weerstand tegen deze plek. Dat gebeurde eerder ook al tegen de locatie in Gorinchem-Oost langs de A15. De bouw van windmolens werd inzet van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, meerdere politieke partijen verzetten zich tegen de locatie Avelingen. De uitkomst van de collegevorming en het coalitieakkoord sloot windmolens binnen de grenzen van de gemeente Gorinchem niet uit, maar Avelingen werd najaar 2022 door het college geschrapt. De provincie Zuid-Holland handhaafde de zoeklocatie Avelingen wel. Alternatieven zijn dun gezaaid, zo lijkt alleen plaatsing van meer dan twee windmolens op Groote Haar van energiecoöperatie de Knotwilg of uitbreiding van het windpark Giessenwind in de gemeente Molenlanden een optie. 

Dit voorjaar spraken de gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden over uitgangspunten voor het onderzoek naar alternatieven voor Avelingen. De raad van Molenlanden besloot dat ze alleen een alternatieve locatie accepteert als deze beter is dan Avelingen. Molenlanden accepteert ook pas windmolens binnen haar eigen gemeentegrenzen als deze in Gorinchem niet beschikbaar zijn. Onderdeel van het onderzoek naar alternatieven voor Avelingen is de online enquête die tot 10 september ingevuld kan worden. De uitkomsten van de enquete zijn input voor het advies aan bestuurders en worden straks ook online gepubliceerd. Gorinchem en Molenlanden willen eind 2023 een besluit nemen over eventuele alternatieven voor Avelingen. Deze is als terugvaloptie benoemd voor als de gezamenlijke verkenning geen nieuwe windlocaties oplevert. 

Om aan het windbod uit de RES te voldoen, gaat het om zes tot tien grote windmolens in Gorinchem en Molenlanden. Zo moet in 2030 in totaal 35 procent van de energiebehoefte uit natuurlijke bronnen zoals wind en zon komen. De ambities voor zonne-energie liggen op koers in de RES regio Gorinchem-Molenlanden, zo is te lezen in de voortgangsrapportage 2023. Meer informatie over de RES en de link naar de online enquête is te vinden op www.gorinchem.nl/res

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie