Beeld van de Facebook pagina van protesten tegen de komst van een AZC
Beeld van de Facebook pagina van protesten tegen de komst van een AZC Facebook

Gemeente in gesprek met COA over kleinschalige opvang asielzoekers

15 juli 2021 om 16:00 Maatschappelijk Asielzoekerscentrum

GORINCHEM – Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) was december vorig jaar ‘not amused’ dat het college het advies aan de gemeenteraad niet eerder met hen heeft gecommuniceerd. Dat schrijft het college in een brief aan de raad over gesprekken met het COA over kleinschalige opvang van asielzoekers in de regio.

Op 8 december vorig jaar besloot de gemeenteraad dat het COA geen asielzoekers mag opvangen in het voormalige belastingkantoor aan de Vroedschapstraat. Voorjaar 2020 kocht het COA het kantoor, terwijl ze nog in gesprek was met de gemeente Gorinchem over mogelijke opvang van asielzoekers. Zowel college als raad voelde zich overvallen door die aankoop, terwijl de gemeente nog geen toestemming had verleend. Op 17 juni vond bestuurlijk overleg plaats tussen de gemeente en het COA om terug te kijken op het verloop van het proces. Daarin liet het COA weten teleurgesteld te zijn in de gemeente, omdat ze het advies eerst naar de raad stuurde. ,,Verschil van inzicht hierover tussen gemeente en COA blijft bestaan”, zo schrijft het college aan de raad.

De gemeente Gorinchem is ook in gesprek met het COA over mogelijke kleinschalige opvang van statushouders en asielzoekers in de regio. Het gaat daarbij niet alleen om opvang in Gorinchem, maar mogelijk ook in de gemeente Molenlanden en Vijfheerenlanden. In de gesprekken, waar ook de provincie bij betrokken was, is met het COA onder andere gesproken over de definitie van ‘kleinschalig’. De raad wordt over de voortgang van het gesprek komend najaar tijdens een informatiesessie bijgepraat.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie