De Koels in Vuren
De Koels in Vuren Google Streetview

Tijdelijke crisisnoodopvang in dorpshuis De Koels in Vuren

5 oktober 2022 om 21:35 Maatschappelijk

VUREN Landelijk zijn afspraken gemaakt vanwege de asielcrisis. Voor de gemeente West Betuwe resulteerde dit in het tijdelijk opvangen van maximaal 45 asielzoekers. Zo geeft het bestuur invulling aan de landelijke afspraken. Er is binnen de gemeente naar locaties gezocht. In goed overleg is samen met het bestuur van het dorpshuis gekozen voor een crisisnoodopvang in dorpshuis De Koels in Vuren. De opvanglocatie opent op 17 oktober en sluit uiterlijk op 31 december 2022. 

In het dorpshuis is plek voor 45 personen. Zij krijgen daar een plek om te slapen, eten en ontspannen. Ze blijven tot uiterlijk 31 december 2022. Op die datum of eerder vertrekken zij naar een opvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De gemeente werkt samen met het bestuur en de beheerder van het dorpshuis De Koels en het COA. Ook Vuren Actief, Welzijn West Betuwe en de stichting ‘Integreren doe je samen’ zijn betrokken.

WAAROM DORPSHUIS DE KOELS?

De Veiligheidsregio adviseerde dat dorpshuis De Koels het meest geschikt is als tijdelijke opvanglocatie. De locatie is direct bruikbaar. Er zijn voldoende leefruimten en sanitaire voorzieningen. Vrijwel alle activiteiten van de huidige gebruikers van het dorpshuis kunnen doorgaan. Net als de zaalverhuur. Alleen de sportlessen van de basisschool en de activiteiten van de gymnastiek- en de volleybalvereniging zijn tijdelijk op een andere plek.

24 UUR PER DAG BEGELEIDING EN BEVEILIGING

De locatiemanager zorgt voor de dagelijkse leiding van de locatie. Er zijn 24 uur per dag medewerkers voor begeleiding en/of beveiliging aanwezig. Ook zijn er duidelijke huisregels en maakt de gemeente afspraken met omwonenden. Dit is om de opvang zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen voor iedereen.

GESPREK MET INWONERS VUREN

Het college begrijpt goed dat inwoners vragen en zorgen hebben. Daarover gaat het college graag in gesprek. Dit kan tijdens inloopbijeenkomsten in het dorpshuis. Daar kunnen inwoners hun vragen en zorgen bespreken en hulp aanbieden. Op de website van de gemeente staat meer informatie over de crisisnoodopvang in Vuren: www.westbetuwe.nl/crisisnoodopvang.

TIJDELIJKE CRISISNOODOPVANG

Mensen vluchten wegens vervolging, of omdat er oorlog, conflict of geweld heerst in hun land van herkomst. Zij vragen asiel aan in Nederland. Hun aanvraag is nog in behandeling bij het COA en de IND. Er is een crisis bij de opvang van asielzoekers. Deze centra zitten overvol en dat leidt tot onhoudbare situaties. Het COA werkt aan nieuwe asielzoekerscentra, maar dit kost tijd.

De afspraak is dat deze extra centra op 1 januari 2023 open zijn en de crisisnoodopvang in de gemeenten dan stopt. Vandaar dat de noodopvang in West Betuwe tot uiterlijk 31 december is. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, waar ook West Betuwe onder valt, zorgt in totaal voor 450 plaatsen voor crisisnoodopvang. Er zijn in deze regio inmiddels al locaties open in Buren, Zaltbommel, Culemborg, Tiel en later ook in Nijmegen.

DIVERSE GROEP VLUCHTELINGEN

De groep vluchtelingen bij het COA is divers. Er zijn zowel vluchtelingen die alleen zijn, als gezinnen. Ook de nationaliteit en de leeftijden zijn verschillend. We hebben bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid gemeld dat de locatie in Vuren het meest geschikt is voor gezinnen. Het COA probeert daar rekening mee te houden. We weten nu dus nog niet wie er daadwerkelijk komen.

In de gemeente zijn momenteel ongeveer 400 ontheemden uit Oekraïne. Zij verblijven in kleinschalige gemeentelijke opvanglocaties in zeven kernen van West Betuwe en bij gastgezinnen. De gemeente kiest voor een spreiding van opvanglocaties binnen de gemeente. In Vuren is nog geen gemeentelijke opvanglocatie voor ontheemden uit Oekraïne. De gemeente kiest ook bewust voor tijdelijke locaties.

Deel dit artikel via:
advertentie