Het COA ving al eerder asielzoekers op in het voormallige belastingkantoor
Het COA ving al eerder asielzoekers op in het voormallige belastingkantoor Stad Gorinchem

Gorinchem biedt tijdelijke opvang voor vluchtelingen om crisisopvang te voorkomen

8 oktober 2021 om 14:12 Maatschappelijk Asielzoekerscentrum

GORINCHEM Het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente gevraagd tijdelijk vluchtelingen op te vangen in het voormalig belastingkantoor aan de Vroedschapstraat. Het gaat om het verblijf van 300 vluchtelingen voor de duur van maximaal 4 weken. De opvang is nodig om crisisopvang te voorkomen. Het college van B&W heeft besloten deze noodhulp nu te bieden. 

De opvanglocaties voor vluchtelingen zitten momenteel overvol. Door de toestroom van vluchtelingen in ons land heeft het ministerie alle gemeenten gevraagd mogelijkheden te onderzoeken voor (tijdelijke) noodopvang. De huidige situatie is momenteel zo nijpend dat zelfs voldoende noodopvang in ons land niet op tijd klaar is. Daarom zijn extra plaatsen nodig voor de korte termijn. Het COA heeft gevraagd hiervoor gebruik te mogen maken van het voormalig belastingkantoor. Het kantoor kan snel in gebruik genomen worden.

HUMANITAIRE HULPVRAAG Vorig jaar werd besloten het voormalig belastingkantoor niet meer te gebruiken voor de opvang van vluchtelingen. De situatie is volgens de gemeente echter veranderd. ,,De maatschappelijke nood is hoog. En de vraag betreft nu maximaal 4 weken opvang. Daarom wil het college bijdragen aan deze humanitaire hulpvraag. Door maximaal 4 weken het belastingkantoor te gebruiken, voorkomen we dat vluchtelingen in een crisisopvang belanden. Bij de crisisopvang verblijven groepen mensen in bijvoorbeeld sporthallen, locaties die hier eigenlijk niet geschikt voor zijn en daarmee onwenselijk om mensen in te huisvesten.”

AFSPRAKEN Over ongeveer twee weken worden de eerste vluchtelingen in het voormalige belastingkantoor verwacht. De exacte datum is nu nog niet bekend, maar we verwachten dat het pand op 25 oktober gereed zal zijn voor de opvang. Samen met het COA maakt de gemeente nu afspraken over de concrete invulling. Inwoners uit de buurt zijn per brief geïnformeerd en worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Informatie is ook te vinden op www.gorinchem.nl

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
advertentie
advertentie