Afbeelding
Stad Gorinchem

College wil gebruik van verslavende snus in Gorinchem ontmoedigen

21 november 2022 om 10:48 Maatschappelijk Tips van de redactie

GORINCHEM Niels van Santen, fractievoorzitter VVD Gorinchem, stelde op 6 oktober vragen aan het college van B&W over het gebruik van snus onder kinderen en jongeren. Het college reageerde dat het de signalen van snus-gebruik in Gorinchem kent en wil nu het gebruik van dit verslavende goedje ontmoedigen. 

door Lex van Steenis

In oktober vertelden enkele leerlingen van Gorcumse scholen hun verhaal aan dit medium over het verslavende goedje. Gebruikers van snus plaatsen een nicotinezakje onder de bovenlip. In een voorlichtingsvideo op het Instagramaccount van de politie Vijfheerenlanden vertelt een agent dat je na het gebruik van drie zakjes al verslaafd kunt raken. Snus bevat nicotine, de stof die ook de gewone sigaret zo verslavend maakt.

JONGE GEBRUIKERS In de reactie op de vragen van Niels van Santen stelt het college dat er signalen vanuit het jongerenwerk zijn ontvangen dat zij bekend zijn met het gebruik van snus in Gorinchem. ,,Het gaat dan voornamelijk om jongens op het voortgezet onderwijs van 14 tot en met 16 jaar oud.”

GEEN CIJFERS BEKEND Van Santen vroeg het college of er cijfers bekend zijn van het snus-gebruik in Gorinchem. Het college kon echter geen concrete cijfers noemen. ,,Het is lastig om dit uit te drukken in aantallen aangezien het gebruik van snus vaak onzichtbaar is. Vanuit politie, bureau Halt en Youz preventiewerk zijn geen geregistreerde gevallen bekend van snus-gebruik in Gorinchem.”

Annemarijn Schippers van scholengemeenschap OVO stelde vorige maand in publicatie in deze krant dat het gebruik van snus bij hun scholen bekend is. ,,Het gebruik van snus is een landelijk fenomeen. Uiteraard is het middel bij onze scholen bekend.” Schippers gaf vervolgens geen inzage in hoe vaak snus is aangetroffen bij scholen van OVO.

Volgens het college zijn er geen aanwijzingen dat er jongeren worden benaderd in Gorinchem voor het gebruik van snus en of dit ook bij de scholen gebeurt. Een Gorinchemse leerling vertelde in oktober echter al aan deze krant dat haar vriendinnen handelen in snus op school. ,,Ze leggen de doosjes in hun kluisje. Ik weet dat ze het snel weghalen, voordat er een kluisjescontrole plaats gaat vinden.”

PREVENTIE Het college is bereid om het gebruik van snus te ontmoedigen. ,,De passende aanpak hiervan zal meegenomen worden in de lopende preventieaanpak rondom middelengebruik en verslavingen. Naar verwachting zal de voorlichting over snus-gebruik bestaan uit gerichte specifieke voorlichting bij vragen van ouders, docenten of jongeren en daarnaast het gesprek aangaan met jongeren die zichtbaar gebruiken.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie