Kaart uit de RES met zoekgebied voor windenergie
Kaart uit de RES met zoekgebied voor windenergie RES Alblasserwaard

Wethouder spreekt geen veto uit tegen windenergie in Gorinchem

14 oktober 2022 om 10:38 Natuur en milieu Duurzaam Gorinchem

GORINCHEM Tijdens de discussie met de raad over het schrappen van het zoekgebied wind op Avelingen, sprak wethouder Mark de Boer geen veto uit over windenergie elders in de stad. Hij bleef volhouden dat bij het afvallen van Avelingen naar andere locaties gekeken gaat worden, al weigerde hij daarbij een gebied te noemen uit vrees voor een hernieuwde discussie. Ilhan Tekir( D66) verweet de wethouder dat hij ‘schimmig’ bleef en Janneke van Oversteeg(CDA) sprak van een rookgordijn.

Juist in de Gorinchem duurzaam weken van 10 oktober tot 6 november spreekt de gemeenteraad over het collegevoorstel om het zoekgebied wind op Avelingen te schrappen. PvdA raadslid Paulien de Groot kon het niet laten deze discrepantie tussen droom en daad te benoemen. ,,Zo gaan we de klimaatdoelen niet halen. Er zijn geen harde belemmeringen voor het windpark, zo blijkt uit onderzoek, we moeten nu iets doen. Wat zijn de alternatieven als we dit zoekgebied schrappen?", zo wilde ze van wethouder Mark de Boer weten. Ze was niet de enige die aandrong om alternatieven te benoemen, maar ze wachtte net als de anderen tevergeefs op antwoord van De Boer. Die liet aan het begin van het debat nog wel weten dat hij de urgentie van de energietransitie inziet, maar noemde de locatie Avelingen niet wenselijk. Het college schrapte ook de zoeklocatie langs A15-Oost. 

MAATSCHAPPELIJKE DRUK Het is technisch en financieel mogelijk om bij Avelingen vier tot zes windmolens te bouwen, dat blijkt uit de voorverkenning voor wind op Avelingen. Zo zijn geen belemmeringen te verwachten voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid. Nader onderzoek is wel nodig voor het scheepvaartverkeer en de natuur, tevens is aanvullend onderzoek nodig voor cultuurhistorie  en landschap (Unesco Werelderfgoed). De uitkomsten van alle onderzoeken werden donderdagavond gepresenteerd aan de raad, alvorens zij in debat ging. Onderzoekers lieten weten dat ze bij bedrijven vrees constateerden om zich uit te spreken als voorstanders van windenergie en waren gezwicht voor de maatschappelijke druk. 

Een zwaktebod, waarom kijken we niet naar een eigen windpark van een coöperatie, waar alle huishoudens aan mee kunnen doen, zoals Betuwewind

BETUWEWIND Ilhan Tekir (D66) noemde het schrappen van Avelingen ‘ondoordacht’. Met het schrappen van het windpark wordt drie kwart van het RES bod teniet gedaan, terwijl het college geen richting geeft wat alternatieven zijn. Met de vier tot zes windmolens kunnen volgens Tekir alle huishoudens in Gorinchem van energie worden voorzien, ,,Een zwaktebod, waarom kijken we niet naar een eigen windpark van een coöperatie, waar alle huishoudens aan mee kunnen doen, zoals Betuwewind. Zij hebben leverings- en prijszekerheid. Juist als inwoners kunnen participeren ontstaat draagvlak. Alle huishoudens in Gorinchem kampen nu met energiearmoede, dit was juist een kans." Later sprak hij van een gemiste kans, waar de raad lering uit moet trekken. Maarten de Pagter (CU/SGP) liet weten onverkort vast te willen houden aan het bod in de RES, hij noemde nog de A27 als mogelijk wind zoekgebied. 

ROOKGORDIJN Janneke van Oversteeg (CDA) vroeg zich af wat Gorinchem gaat doen als de opgave nog groter wordt. In de RES 1.0 staat de ambitie om in 2030 in de regio 35% duurzame elektriciteit op te wekken. Daarnaast heeft de regio als doel om 20% energie te besparen in 2030.  ,,Iedereen wil duurzaam, maar liever niet in de voortuin, niet in de achtertuin en niet in de zijtuin. Het plan heeft geen eerlijke kans gehad, hoe kunnen we nu de RES doelen halen?" Op die vraag kon wethouder Mark de Boer geen antwoord geven, wel sprak hij over nieuwe windzoekgebieden, maar dan niet zo dicht bij de stad. Hij liet zich niet verleiden tot het noemen van een locatie met nieuwe onrust als gevolg. ,,Dat wil ik niet groot in de krant hebben." Het verleidde Van Oversteeg tot de term ‘rookgordijn’. Raadslid Tekir noemde de wethouder ‘schimmig’. ,,U heeft  nog geen enkel idee hoe u die 75 procent van het RES bod gaat invullen en wilt dat niet delen met de raad?"

MOLENLANDEN Tekir daagde de wethouder ook uit met de vraag hoe de gemeente Molenlanden was meegenomen in het besluit van het college. De Boer liet weten op korte termijn in gesprek te gaan met de RES partners om te kijken naar nieuwe zoeklocaties voor wind. Net als Tekir toonde ook Pierre Schefferlie (Democraten Gorinchem) zich verrast door de wethouder die nog kans ziet voor zoekgebieden naar wind in de gemeente. In de RES 1.0 zijn naast de zoekgebieden Avelingen en A15 Oost als aandachtsgebied voor wind ook de A27 opgenomen. Daar wordt op bedrijventerrein Groote Haar een windpark aangelegd met twee windmolens, die reeds vergund zijn. De raad neemt op 20 oktober een besluit om te stoppen met verdere onderzoeken naar het zoekgebied wind op Avelingen. SP, Gorcum Actief en D66 kondigden al een motie aan voor in de raad.

Wethouder Mark de Boer vindt Avelingen geen geschikte locatie voor windmolens
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie