Afbeelding
Cees van der Wal

Project 'Kids op de Kaart' van start

14 november 2019 om 12:25 Onderwijs

NOORDELOOS Op woensdag 13 november is het project 'Kids op de Kaart' van de gemeente Molenlanden van start gegaan. Een educatief project voor scholieren van groep 7/8 van Molenlandse basisscholen. Burgemeester Dirk van der Borg overhandigde hiervoor de eerste uitnodiging aan directeur Wico Blokland en de leerlingenraad van de School met de Bijbel in Noordeloos. Hij deed dit samen met raadsleden Dagmar van den Herik en Wietse Blok. Deze week ontvangen ook alle andere Molenlandse basisscholen een uitnodiging om deel te nemen aan dit project.

De afgelopen periode is gewerkt aan het opzetten van een project om kinderen uit de gemeente Molenlanden op een laagdrempelige manier te betrekken bij de maatschappij, de gemeente en de politiek. Kinderen hebben dikwijls creatieve ideeën en oplossingen voor hun omgeving en grotere vraagstukken. Met het project 'Kids op de Kaart' wil de gemeente de betrokkenheid van kinderen stimuleren. De Stichting Open Limonade begeleidt de gemeente bij dit project. Zij zijn actief in meerdere gemeenten om kinderen en de politiek dichterbij elkaar te brengen.

Wico Blokland, directeur van de School met de Bijbel in Noordeloos: ,,Wij doen graag mee met het project 'Kids op de Kaart'. Als school vinden we het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd leren hoe de democratie werkt. We houden daarom al jaren leerlingenraadsverkiezingen. Met als resultaat: een door de leerlingen gekozen leerlingenraad met echte wethouders. Leerlingen denken breder na dan alleen de school. Onlangs werd het opgeknapte trapveld in gebruik genomen, een idee vanuit de leerlingenraad. Het project van de gemeente sluit hier mooi op aan. Ik hoop dat veel andere Molenlandse scholen ook meedoen zodat er echt een uitwisseling ontstaat tussen kinderen van verschillende scholen."

Burgemeester Van der Borg: ,,Ik vind het prachtig om te zien hoe deze school al volop aan de slag is om kinderen kennis te laten maken met de politiek. Als gemeente vinden we het belangrijk om zoveel mogelijk aan te sluiten op de behoefte van de scholen. Daarom hebben we bijvoorbeeld gekozen voor een traject dat eenvoudig is in te passen in bestaande lesprogramma's en waarbij de scholen zelf niet heel veel hoeven te organiseren."

Het project is gestart naar aanleiding van de motie Jeugd en Politiek, die raadsleden Dagmar van den Herik en Wietse Blok begin van dit jaar indienden. Met deze motie riepen zij het college van b en we op om kinderen en jongeren meer bij de politiek te betrekken. De motie werd door de raad unaniem aangenomen.

De komende maanden kunnen Molenlandse basisschoolkinderen op meerdere manieren betrokken zijn. Zo krijgt een aantal leerlingen, in de leeftijd van circa 11 jaar, de kans om actief mee te denken en te doen tijdens een tweetal bijeenkomsten. Daarnaast kunnen alle klasgenoten van de deelnemers meedoen aan het project door het bijwonen van een presentatie in de klas (door de deelnemers) en hun mening te geven over een aantal vraagstukken. Ook worden zij uitgedaagd het beste idee voor Molenlanden in te sturen. Tijdens een derde bijeenkomst staat een gezamenlijke presentatie van kinderen centraal.

Volgend jaar wordt een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd over eventuele structurele invulling van het betrekken van kinderen en jongeren. Daarvoor wordt het project geëvalueerd waarbij vooral ook aan kinderen zelf wordt voorgelegd op welke manier zij betrokken willen zijn bij de gemeente.

advertentie
advertentie