Het braakliggende terrein aan de Buys Ballotstraat in Gorinchem-Oost
Het braakliggende terrein aan de Buys Ballotstraat in Gorinchem-Oost Hannie Visser-Kieboom

Nieuw kleinschalig AZC aan Buys Ballotstraat op bedrijventerrein Gorinchem-Oost

13 september 2023 om 13:01 Overig Asielzoekerscentrum

GORINCHEM De gemeente Gorinchem wil in samenwerking met het COA op bedrijventerrein Oost-II aan de Buys Ballotschool 9 een nieuwe kleinschalige opvanglocatie vestigen. Ze heeft daar dinsdag omwonenden van het perceel nabij de Evenementenhal een brief over gestuurd.De kleinschalige locatie moet ruimte bieden aan 150 asielzoekers. 

De gemeente zoekt al langer naar een locatie voor een kleinschalige opvang in de stad. Het was bij verlenging van het gebruik voor de noodopvang aan de Vroedschapstraat een voorwaarde voor de gemeenteraad. Deze opvang voor maximaal driehonderd asielzoekers sluit eind 2024 haar deuren, het pand wordt dan aangekocht door de gemeente.  Het college heeft de locatie goedgekeurd. Wethouder Marjo Molengraaf is blij met de nieuwe locatie. ,,We zijn heel blij dat we samen met het COA een locatie hebben gevonden waar we een duurzame opvang kunnen realiseren voor asielzoekers. Met de nieuwe plannen komt er duidelijkheid over kleinschalige opvang in onze stad. Hiermee geven we invulling aan het verzoek van de gemeenteraad.”

Zowel college als raad zijn bereid opvang te bieden voor asielzoekers, maar daarbij is een maximum van 150 mensen afgesproken. Als tijdelijke locatie kwam eerder ook een cruiseschip aan de Handelskade in beeld, maar dit werd afgewezen door de raad. Het perceel op bedrijventerrein Oost is in eigendom van de gemeente en heeft de bestemming bedrijventerrein. De gemeente wil de bestemming tijdelijk wijzigen, dat kan voor maximaal tien jaar. Na verloop van die termijn krijgt het perceel weer de bestemming bedrijven. Het COA is verantwoordelijk voor de bouw van de tijdelijke locatie. Het perceel grenst aan de achterzijde aan een watergang.  Via een voetgangersbruggetje is de Buys Ballotstraat verbonden met de nieuwbouw aan de Griendweg in Hoog-Dalem. De locatie zelf ligt nogal afgelegen temidden van enkele bedrijven. 

Begin juni ontving de redactie van Stad Gorinchem al een anonieme brief over asielopvang in Gorinchem-Oost, daarin was sprak van opvang in een hotel. ,,Worden ook buurtbewoners en naastliggende bedrijven hiervan op de hoogte gesteld? Wordt er op korte termijn asielopvang gepland zonder dat buurtbewoners op de hoogte worden gebracht?”, zo vraagt de anonieme briefschrijver zich af. Met de bekendmaking van de beoogde locatie is nu duidelijk dat geen sprake is van opvang in een hotel, maar op een braakliggend terrein

De gemeenteraad moet over de locatie nog een besluit nemen, pas daarna worden omwonenden verder geïnformeerd door gemeente en het COA. Wel is de omgeving nu per brief op de hoogte gebracht van de plannen voor de kleinschalige opvang, ook omwonenden van het voormalige belastingkantoor zijn geinformeerd over de nieuwe locatie. Democraten Gorinchem stelde recent nog vragen over de afbouw van de opvang van 300 asielzoekers in de noodopvang aan de Vroedschapstraat. In de beantwoording werd aangegeven dat inkrimping tot 150 mensen pas mogelijk is als een kleinschalige opvanglocatie is gevonden. 

Het braakliggende perceel aa nde Buys Ballotstraat
Het voetgangersbruggetje naar de Griendweg in de woonwijk Hoog Dalem
Het terrein aan de Buys Ballotstraat
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie