De Nieuwe Doelen zijn thans gesloten, onbekend is wanneer het theater weer open gaat
De Nieuwe Doelen zijn thans gesloten, onbekend is wanneer het theater weer open gaat Egbert Egberts

Interpellatiedebat over openstelling Nieuwe Doelen

10 januari 2023 om 20:14 Podiumkunsten

GORINCHEM D66, CDA, PvdA en Democraten Gorinchem hebben samen een interpellatiedebat aangevraagd over de openstelling van de Nieuwe Doelen. Als de raad instemt wordt het debat behouden tijdens de raadsvergadering van 26 januari. 

,,Niet alleen omdat het college er halsstarrig voor kiest om het pand gesloten te houden, maar ook vanwege de wispelturigheid met betrekking tot het beheer”, zo schrijven de vier partijen aan het college. Van Stichting Podium Pandemonium hoorden de vier partijen dat zij ‘halsoverdekop’het pand moesten verlaten om plaats te maken voor een nieuwe leegstandsbeheerder. Terwijl Pandemonium eerder nog door het college zou zijn gevraagd om met ingang van 2023 het leegstandsbeheer op zich te nemen in vervolg op het gevoerde van de voorafgaande twee jaren.

Het college liet weten dat pas in de zomer van 2023 een raadsvoorstel wordt verwacht, waarmee weer een half jaar verloren is.

AANBESTEDING De tegenstrijdige berichtgeving over leegstandsbeheer s volgens de vier partijen verwarrend. In de raadsvergadering van 24 november gaf het college aan dat sprake was van leegstandsbeheer. Een maand later werd op vragen van D66 raadslid Ilhan Tekir aangegeven dat dit niet meer het geval was. Ook de toezegging van de raadsvergadering van 10 november dat de raad geïnformeerd zou worden over het aanbestedingsproces, is op de lange baan geschoven. Het college liet in de beantwoording weten dat pas in de zomer van 2023 een raadsvoorstel wordt verwacht, waarmee weer een half jaar verloren is.


RONDLEIDINGEN De fracties van D66, Democraten Gorinchem, CDA en PvdA zijn buitengewoon verwonderd over deze gang van zaken. Reden om nu te komen met het verzoek tot interpellatie. De raadsleden Ilhan Tekir, Pierre Schefferlie, Janneke van Oversteeg en Jack Oostrum willen weten of het klopt dat stichting Pandemonium van de gemeente geen rondleidingen meer mocht geven aan raadsfracties. Ook vragen D66, CDA, PvdA en Democraten Gorinchem zich af waarom de Nieuwe Doelen tijdens de coronaperiode wel tijdelijk open kon en nu niet meer. Verder willen de partijen weten hoeveel geld gemoeid is met de openstelling van de Nieuwe Doelen.


CORRESPONDENTIE Om een goed interpellatiedebat te kunnen voeren hebben de partijen gevraagd om de bruikleenovereenkomst tussen Pandemonium en de gemeente Gorinchem, inclusief alle correspondentie tussen Pandemonium en de gemeente Gorinchem, zoals gespreksverslagen en digitale berichtenuitwisseling, zowel ambtelijk als bestuurlijk.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie