D66 raadslid Ilhan Tekir nam het initiatief voor de Maatschappelijk Effectieve Rechtspraak
D66 raadslid Ilhan Tekir nam het initiatief voor de Maatschappelijk Effectieve Rechtspraak gemeente gorinchem

D66 pleit voor rechtspraak dichtbij bewoners in Gorinchem

28 januari 2022 om 11:07 Politiek

.GORINCHEM  Burgemeester Reinie Melissant is bereid zich in te spannen om te kijken of het mogelijk is in Gorinchem ‘Maatschappelijk Effectieve Rechtspraak’ toe te passen. Daarmee wordt momenteel geëxperimenteerd in Rotterdam en D66 raadslid Ilhan Tekir hield een warm pleidooi dit naar Gorinchem te halen. Hij werd daarin gesteund door de VVD. 

Hij maakte in zijn betoog gebruik van zijn herinneringen aan zijn kinderjaren op de Vissersdijk. ,,Als we genoeg zakcenten hadden, dan liepen we van daaruit graag naar de snoepwinkel op de Burgstraat. En onderweg daar naartoe, was er één markant gebouw dat altijd wel de aandacht trok: het kantongerecht. Daar, in dat gebouw, werd het recht gesproken. En dat maakte, ook als kind, de nodige indruk. U weet, het markante gebouw staat er nog steeds maar heeft inmiddels plaats gemaakt voor tiny appartementen. En sindsdien is er in Gorinchem, maar ook in de wijde omtrek, geen rechtsgebouw te vinden.” 

BEREIKBAAR D66 wil die rechtspraak graag terug in de stad, ze geeft daarbij de voorkeur aan wijkrechtspraak. Dichtbij de inwoners, laagdrempelig en bereikbaar voor iedereen. Juristen noemen dit in vakjargon de “Maatschappelijk Effectieve Rechtspraak”. Naast de fysieke nabijheid is het idee hierachter dat de wijkrechter zich begeeft op meerdere rechtsgebieden, zodat een gang naar afzonderlijke straf-, bestuurs- en civiele rechters wordt voorkomen. ,,Oftewel: een praktische insteek van rechtspraak die voorkomt dat inwoners verloren raken in ondoorgrondelijke juridische procedures.”

MULTIPROBLEMATIEK Tekir gaf als voorbeeld een alleenstaande moeder met kinderen die spijbelen en wel eens in contact komen met de politie. ,,De moeder heeft schulden en er dreigt een huisuitzetting. Bovendien is er ruzie met de vader van de kinderen over de omgangsregeling. Om de problemen van het gezin in de goede volgorde aan te pakken is het belangrijk dat er overzicht is, dat duidelijk is welke hulpverleners er bij het gezin betrokken zijn en wat er nodig is om de problemen van het gezin aan te pakken. Zo kan de rechter beslissen dat er eerst iets aan de schulden wordt gedaan en het dreigende verlies van de woning. Pas als dat is geregeld kan het gezin de andere problemen beter aanpakken. Er is ook veel samenwerking met andere overheden en hulpinstanties. Kortom: door een integrale behandeling en oog voor multiproblematiek wordt ook de kwaliteit en de effectiviteit van de rechtspraak beter. Ook daar hebben Gorcumers dus direct baat bij.”

UNANIEM In Rotterdam loopt een experiment met ‘wijkrechtspraak’; dichtbij bewoners, laagdremepeling en bereikbaar voor iedereen. Burgemeester Reinie Melissant kende het experiment, maar stelde wel dat nog geen evaluatie heeft plaatsgevonden. Maar ze zegde een inspanningsverplichting toe om met het OM en de Rechtbank Rotterdam te spreken over een experiment in Gorinchem, dat aan de rand van het Rotterdamse rechtsgebied ligt. De motie van D66 en VVD werd unaniem door de raad gesteund.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?

.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie