Maarten de Pagter is lijsttrekker voor ChristenUnie/SGP
Maarten de Pagter is lijsttrekker voor ChristenUnie/SGP ChristenUnie/SGP

Zorg voor kwetsbaren speerpunt bij CU/SGP

11 maart 2022 om 11:30 Politiek

GORINCHEM Maarten de Pagter is een nieuw gezicht bij Christenunie/SGP. Als lijsttrekker vertelt hij over het speerpunt van zijn partij en reageert op de vijf stellingen van de redactie.

,,Wij willen meer aandacht voor mensen in kwetsbare situaties. Veel mensen weten de weg niet in de zorg of leven in armoede. Kijk naar ouderenzorg, jeugdzorg, kwetsbare gezinnen en de mensen met schulden. Ze hebben geen stem in de samenleving. Vanuit onze Bijbelse normen en waarden willen wij ons inzetten voor de kwetsbaren in de samenleving. Van delen worden we allemaal beter. Laten we gezinnen helpen die geen geld hebben voor muziekles of lidmaatschap van een sportvereniging. Zo maken we een socialere stad met zorg voor elkaar.”

Sloop de Nieuwe Doelen en bouw elders nieuw theater

,,Eens, het is niet meer rendabel om te investeren in het theater. Het kost teveel (8 miljoen euro!) om het huidige pand weer op niveau te brengen. Daarnaast zijn er ook andere plekken in de stad, zoals bijvoorbeeld een theater op het water of Linge Zuid II. Het is goed als we zo’n huis van de stad, maken. Het moet een multifunctionele plek worden.”

Windmolens langs de rivier zijn een verrijking voor de skyline van Gorinchem

,,Wij zijn niet tegen windenergie, maar hebben wel meer en beter onderzoek nodig, ook naar de locaties. Windmolens zijn een lastig issue voor Gorinchem, met veel bebouwing en weinig grondoppervlakte. Betrek daarbij ook de inwoners en de omgeving, zoals Giessenburg en Sleeuwijk. De afstand van 500 meter vanaf woongebieden is het minimum, maar het is onduidelijk of dat nu past binnen de Europese regelgeving.  Windmolens bij een industrieterrein geven minder overlast voor inwoners. Maar het kan niet ten koste gaat van de natuur. Het moet wel rendabel zijn, naast wind kun je ook kijken naar alternatieven zoals meer zonne-energie of de energie van stromend water. We moeten ook kijken hoe we ons energieverbruik kunnen verminderen.”

Opvanglocatie asielzoekers in het oude belastingkantoor moet snel dicht

,,Wij willen humanitair zijn, daar hoort de opvang van asielzoekers bij. Nu de kleinere opvanglocaties nog niet concreet zijn, kan de huidige opvang niet dicht. Veel vrijwilligers doen daar machtig mooi werk door vluchtelingen te helpen. Zomaar het oude belastingkantoor sluiten, kan pas als we het kleinschalig hebben geregeld. En zelfs dan kan het zijn dat we toch weer een been moeten bijtrekken, bijvoorbeeld voor vluchtelingen uit Oekraïne.”

Leg ook bij verkoop bestaande woningen een bewoningsplicht op

,,Het is niet goed woningen als investeringsobject te gebruiken. Zeker niet als mensen met een beperkt budget geen kans hebben op een huis of als ze vastzitten in hun huis omdat ze niet kunnen doorstromen. Misschien willen ouderen in grote woningen wel verhuizen, maar dat moet voor hen wel betaalbaar zijn. Daar kunnen we doorstroommakelaars inzetten. Met meer gevarieerd woningaanbod moet ook het aantal duurzame sociale huurwoningen meestijgen. Voor het ombouwen van leegstaande (bedrijfs)panden moeten bestemmingsplannen eenvoudiger aangepast worden. “

Maak parkeren in de binnenstad gratis ter compensatie van de lockdowns

,,Ondernemers hebben het zwaar, maar het gratis parkeren weegt niet op tegen hun verlies tijdens de lockdowns. Zorg vooral voor een aantrekkelijke stad met goede bewegwijzering. We moeten het centrum compacter en aantrekkelijker maken, dat heeft op langere termijn veel meer effect. Gratis parkeren is een korte termijnoplossing, die leidt tot meer auto’s in de stad. Wij willen de binnenstad juist autoluw maken.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie