Marjo Molengraaf is wethouderskandidaat voor CU/SGP
Marjo Molengraaf is wethouderskandidaat voor CU/SGP Hannie Visser-Kieboom

Drie van de vijf Gorinchemse wethouderskandidaten vrouw

Politiek

GORINCHEM Eva Dansen (SP), Marjo Molengraaf (CU/SGP) en Attie Mager (VVD) zijn drie van de vijf wethouderskandidaten voor de nieuwe coalitie. Fatih Polatli wordt door Stadsbelang naar voren geschoven en bij Gorcum Actief is Marius Cloostermans - partner van Everdien Hamann - kandidaat wethouder. Het coalitieakkoord laat nog wel een maandje op zich wachten. 

Na het afronden van de informatieperiode zijn Stadsbelang, VVD, CU-SGP, Gorcum Actief en SP met formateur Piet Sleeking voortvarend aan de slag met het formatieproces. De partijen denken daarbij aan een college van vijf wethouders en hebben nu hun kandidaten bekend gemaakt. Met uitzondering van Cloostermans zijn de namen geen echte verrassing. Geen van de zittende wethouders keert zo terug in het nieuwe college. Van huidig Stadsbelang wethouder Dick van Zanten was al bekend dat hij niet terug zou keren in het nieuwe college. Eva Dansen was al eerder wethouder van 2014-2018 voor stedelijke vernieuwing, jeugd en volksgezondheid.Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 keerde ze terug als raadslid, totdat ze voor korte tijd ambtenaar werd bij de gemeente Gorinchem. Sinds september 2020 was zij weer raadslid. 

AMBITIES Volgens formateur Piet Sleeking zijn al meerdere constructieve gesprekken gevoerd. ,,De sfeer is goed. We constateren dat er veel uitdagingen liggen naar de toekomst. En dat er veel overeenkomsten zijn in de standpunten die partijen innemen. Dat is hoopgevend”. Met de bekendmaking van de kandidaat wethouders uit elke partij, wordt een gezamenlijke basis gelegd voor een uitvoerbaar coalitieakkoord. Ook de ambities voor de komende jaren met oog voor participatie, intensieve samenwerking en lobby, versterkt de keus voor vijf wethouders in het aanstaande college, volgens de formerende partijen.

MEDIO JUNI Partijen hebben als doel te komen tot een akkoord op hoofdlijnen met ruimte voor participatie. Zodat er bij de verdere invulling veel mogelijkheden zijn voor de stad om mee te denken. In het proces om te komen tot het akkoord op hoofdlijnen wordt input gevraagd aan alle partijen in de raad. Hiertoe zal de formateur gesprekken voeren met Democraten Gorinchem, PvdA, D66 en CDA. Deze vier partijen waren eerder in beeld als coalitiepartners van Stadsbelang, maar de grootste partij koos uiteindelijk voor de andere partijen omdat ze de ‘smeerolie’ miste in het motorblok met Democraten Gorinchem en PvdA. Streven is om medio juni het coalitieakkoord te presenteren en de wethouderskandidaten ter benoeming voor te dragen aan de raad. 

Eva Dansen was al eerder wethouder in Gorinchem
Attie Mager is wethouderskandidaat voor de VVD
advertentie