Parkeergarage Kweeklust
Parkeergarage Kweeklust MoVe Development

Hartje Gorkum voorzitter Roel Bronkhorst verbaasd over plannen met parkeergarage Kweeklust

24 maart 2023 om 07:49 Verkeer en vervoer

GORINCHEM Roel Bronkhorst, voorzitter van winkeliersvereniging Hartje Gorkum, was verbaasd en boos toen hij de plannen voor uitbreiding van parkeergarage Kweeklust onder ogen kreeg. Waarom was hij als deelnemer aan de eerdere parkeerpanels in de stad om oplossingen aan te dragen voor het parkeerprobleem niet geïnformeerd over dit plan? Wethouder Marjo Molengraaf trok het boetekleed aan en bood hem tijdens de commissievergadering publiekelijk excuses aan,

Was alle tijd en energie die Roel Bronkhorst enkele jaren geleden in het parkeerpanel had gestoken, dan vergeefse moeite geweest? Bronkhorst was nadat hij verbaasd en boos was geweest, bovenal verdrietig dat het parkeerpanel en de adviezen nu niet bij het plan voor uitbreiding van parkeergarage Kweeklust waren betrokken. Verder had hij in de presentatie een aantal onwaarheden ontdekt, zoals het verdwijnen van parkeerplaatsen op de Groenmarkt en de Walsteeg. Verder zette Bronkhorst vraagtekens bij de rol van de Erfgoedcommissie, die negatief adviseerde over de uitbreiding. ,,Bijzonder, waarom heeft zij geen rekening gehouden met de belangen van de vijfduizend bewoners in de binnenstad?” Ook wordt volgens hem geen oplossing geboden voor de hoge parkeerdruk in de Bovenstad. 

Groenmarkt

Bronkhorst stond niet alleen in zijn kritiek op de Erfgoedcommissie. Raadslid Kees van Willigen (Democraten Gorinchem) verweet de commissie politiek te bedrijven en buiten haar boekje te gaan met het advies. ,,Dit past niet in dit betoog, we hebben de parkeergarage gewoon nodig”. Ook Van Willigen begreep niet waar het plan om parkeerplaatsen op de Groenmarkt te schrappen ineens vandaan kwam. Verbazing ook bij CDA raadslid Janneke van Oversteeg over de variant om extra appartementen te bouwen bij parkeergarage Kweeklust. ,,Uit het schaarste onderzoek bleek recent dat we niet nog meer appartementen in de binnenstad nodig hebben, deze zijn nu voorzien aan de Arkelsedijk.” Door nieuwe appartementen te bouwen loopt de parkeerdruk alleen maar verder op, zo stelde ze in haar betoog. 

Kwaliteit

Wethouder Marjo Molengraaf probeerde alle kritiek te weerleggen. Het laten verdwijnen van parkeerplaatsen op de Groenmarkt is opgenomen in het parkeerbeleid voor de binnenstad, daarin wordt gestreefd naar vijftig parkeerplaatsen minder. ,,Op de mooiste plekken in de stad wil je liefst het minste blik, zo krijgt het kernwinkelgebied meer kwaliteit.” Ze stelde in haar beantwoording ook dat de parkeergarage Kweeklust anno 2023 nooit meer gebouwd zou worden als een kale betonnen kolos. ,,De kale variant voor uitbreiding van Kweeklust bleek in september vorig jaar 2,5 miljoen duurder, daarmee zouden het ook wel hele dure parkeerplekken worden.” De gemeente liet ook nieuwe tellingen doen, omdat ze dacht dat na corona de druk op het parkeren in de binnenstad was afgenomen. Vanwege de gestegen bouwkosten werd ook de variant om extra appartementen te bouwen aan de scenario’s toegevoegd. 

2,5 miljoen

Niet alle vragen van de raadsleden konden worden beantwoord door de wethouder wegens tijdgebrek, op 12 april wordt de raad gevraagd een keus te maken uit de drie varianten met of zonder extra woningbouw. Ook wordt de raad gevraagd hoe de 2,5 miljoen meerkosten betaald moeten worden en of daarvoor de parkeertarieven verhoogd moeten worden. Ook de variant met extra parkeergelegenheden buiten de stadswallen kan nog een optie zijn. Op 25 mei beslist de raad over het voorstel. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie