Elke maand praten de notarissen van ArkelStad notarissen ons bij over actuele zaken.
Elke maand praten de notarissen van ArkelStad notarissen ons bij over actuele zaken.
De specialist

Hoe werkt ‘schenking op papier’? - de notarissen van ArkelStad praten u bij

29 maart 2023 om 09:04 Zakelijk

GORINCHEM Elke maand praten de notarissen van ArkelStad notarissen ons bij over actuele zaken. Deze keer over de ‘schenking op papier’. Hoe werkt deze vorm van uitgesteld schenken? En hoe kijkt de belastingdienst ernaar?

Bij een normale schenking wordt meestal afgesproken dat het geldbedrag of een concrete zaak direct aan de begiftigde wordt gegeven. Bij een schenking op papier wordt afgesproken dat de schenker een bedrag aan de begiftigde schenkt, maar dit bedrag pas wordt uitbetaald na het overlijden van de schenker. Juridisch is sprake van een schenking, maar in de praktijk blijft het geldbedrag tot het vermogen van de schenker behoren. De schenking bestaat voorlopig alleen op papier!

STRENGE EISEN

Maar waarom zou je zo’n constructie optuigen, als de begunstigde tot het overlijden van de schenker toch niets met het geld kan? Het idee erachter is, dat bij het overlijden van de schenker minder erfbelasting hoeft te worden betaald, omdat de schenking dan wordt aangemerkt als een schuld van de erfenis van de schenker en de erfenis daarom kleiner is. Dat klinkt voordelig, maar er zijn strenge eisen. Ten eerste moet de schenking in een notariële akte worden vastgelegd en persoonlijk worden aangegaan; bij volmacht de schenking aangaan is niet mogelijk. Ten tweede moet de schenker - om te voorkomen dat de begiftigde bij het overlijden van de schenker erfbelasting moet betalen over de schenking - een rente van 6 procent per jaar (of een (lagere) zakelijke rente als de schenking vóór 1 januari 2010 is aangegaan) over het geschonken bedrag betalen. Zo heeft hij niet meer het ‘genot’ van de schenking. De schenker moet deze rentebetaling kunnen bewijzen. Betaalt de schenker de rente niet of te laat, dan is ook over de nog niet betaalde rente 6 procent rente per jaar verschuldigd.

Wat nu, als de schenking eerder opeisbaar was dan bij overlijden, maar de begiftigde toch pas bij het overlijden van de schenker de schenking opeist? De rechter heeft beslist dat de eis van de notariële akte dan niet geldt. Mocht uit omstandigheden blijken dat de schenker en de begiftigde niet de intentie hadden dat een schenking eerder opeisbaar is dan bij het overlijden van de schenker, dan geldt het vereiste van de notariële akte.

VRAGEN?

Heeft u vragen over ‘schenking op papier’? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen. Kijk op onze website www.arkel-stad.nl, mail naar info@arkel-stad.nl of bel met Esther Ostendorf-Dekker op 0183 21 66 90.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie