Afbeelding
Xtra English4kids

Gratis proefles Cambridge English

23 augustus 2023 om 12:34 Zakelijk

GORINCHEM Donderdagmiddag 24 augustus starten de cursussen voor Cambridge English weer op cbs Regenboog, Retranchement 3 in Gorinchem.

Cambridge English is de internationale standaard voor Engels. Deze proeflessen zijn bedoeld om de kinderen te laten kennismaken met Cambridge English, de leraren en de boeken.

Xtra English4kids verzorgt naschoolse cursussen op de donderdagmiddag Cambridge English voor basisschoolkinderen:

- 14.45-15.45: groep 4 en 5 (Starter)

- 16.00-17.00: groep 6 (Pre-Advanced)

- 17.00-18.00: groep 7 en 8 (Advanced)

Met een Cambridge Certificaat kun je wereldwijd studeren. De cursussen onderscheiden zich van reguliere programma’s (die zich concentreren op communicatieve vaardigheden) in het feit dat alle 4 basisvaardigheden (lezen, luisteren, spreken, schrijven) aan bod komen. Daarnaast is de voertaal 100% Engels en zijn de lesboeken Engelstalig.

Shabnam Hofland, de cursusleidster, is in september 2013 is begonnen met de cursus Xtra English4kids. Al 8 jaar verzorgt Xra English4kids Cambridge English cursussen voor het basisonderwijs in Gorinchem en Barendrecht. In deze 8 jaar zijn er al ruim 600 kinderen geweest die deze cursussen hebben gevolgd.

De cursussen zijn een goede aanvulling op de reguliere lessen Engels en geven daardoor een nog betere aansluiting op het voortgezet onderwijs in Gorinchem e.o.

De lessen staan in het teken van ‘dingen doen met taal’. De kinderen moeten plezier hebben in de lessen die zij volgen èn tegelijkertijd een goed niveau bereiken. Voor een betere aansluiting met het voortgezet onderwijs is het belangrijk dat de vier taalvaardigheden van de leerlingen d.m.v. taalonderdompeling worden ontwikkeld.

Aanmelden vooraf (via mail: info@xtraenglish4kids.com of per WhatsApp: 06-22417892), even aangeven voor welke groep.

Dit artikel kwam tot stand i.s.m. Xtra English4kids

advertentie
advertentie