Het belastingkantoor met rechtsachter een deel van de Frisoflat
Het belastingkantoor met rechtsachter een deel van de Frisoflat Hannie Visser-Kieboom

,,Bewoners achteraf geïnformeerd over opvang vluchtelingen in belastingkantoor”

10 oktober 2021 om 15:11 Achtergrond Asielzoekerscentrum

GORINCHEM Omwonenden van het belastingkantoor voelen zich overvallen door de crisisopvang van vluchtelingen in het pand. Ze zijn boos dat ze achteraf geïnformeerd worden, op 8 oktober kregen ze brief van de gemeente. Een week eerder had de gemeenteraad in meerderheid zich nog uitgesproken tegen opvang in het pand. 

De eerste vluchtelingen in Gorinchem worden binnen twee weken verwacht. Het COA heeft tot 25 oktober nodig om het pand gereed te maken voor de crisisopvang van 300 mensen voor maximaal vier weken. Het COA deed een dringend beroep op de gemeenten om te voorkomen dat vluchtelingen in noodopvanglocaties zoals sporthallen worden opgevangen. Anja Mosselman was bij de aankoop van het belastingkantoor door het COA één van de initiatiefnemers van het bewonersprotest tegen de vestiging van een asielzoekerscentrum in het pand. Haar telefoon stond roodgloeiend na het bekend worden van de crisisopvang in het pand. ,,Er is een golf van verbazing door onze flat gegaan, temeer omdat er vorige week in de gemeenteraad over kleinschalige opvang asielzoekers nog uitdrukkelijk is uitgesproken dat het belastingkantoor daarvoor nooit meer in beeld zou komen”, zo laat ze weten. ,,Het is moeilijk aan de bewoners van de Frisoflat uit te leggen dat het in een week tijd een heel ander plaatje is geworden vanuit de gemeente. Ik begrijp de humanitaire kant van het verzoek van het COA om het pand open te stellen voor noodopvang, maar wij zijn in de  tien maanden dat we bezig geweest zijn om een AZC in het oude belastingkantoor voorgoed te voorkomen het vertrouwen in het COA helemaal kwijtgeraakt. Niet alleen door de persoonlijke contacten met het COA maar ook door wat er uit het WOB-verzoek aan de oppervlakte is gekomen.”

Wij zijn in de tien maanden dat we bezig geweest zijn om een AZC in het oude belastingkantoor voorgoed te voorkomen het vertrouwen in het OCA helemaal kwijtgeraakt

INFORMATIEAVOND De gemeente beroept zich in de brief aan de bewoners op een crisissituatie. ,,We begrijpen dat u verrast kunt zijn voor dit besluit. De situatie is echter veranderd, de maatschappelijke nood is hoog. Daarom wil het college bijdragen aan deze humanitaire hulpvraag.” In de brief wordt de maximale termijn van vier weken voor de noodopvang genoemd, waardoor kan worden voorkomen dat vluchtelingen in bijvoorbeeld sporthallen terecht komen. De gemeente kondigt in de brief een informatieavond aan van het COA, VluchtelingenWerk en de gemeente. Daarin moeten vragen zoals welke vluchtelingen tijdelijk in het belastingkantoor verblijven, wat de dagbesteding is, hoe ze worden begeleid en hoe overlast in de buurt kan worden voorkomen. Mensen kunnen zich alvast aanmelden voor de informatiebijeenkomst via bijeenkomst@gorinchem.nl Op www.gorinchem.nl/noodopvang is meer informatie te vinden. Bellen naar de gemeente kan via 14083.

UITLEG GEMEENTE Voor Anja Mosselman en andere bewoners van de Frisoflat storen zich mateloos aan het achteraf informeren van de bewoners. ,,Kennelijk is de opzet daarvan wederom ingefluisterd door het COA, omdat zij en ook weer Stichting Vluchtelingenwerk daarbij aanwezig zijn. Die gang van zaken kennen we nu zo langzamerhand wel en daar zitten we niet meer op te wachten. We willen uitleg van de gemeente over de afspraken met het COA die in een contract worden vastgelegd. Dit contract moet wat ons betreft zo worden dichtgetimmerd dat na vier weken de opvang daadwerkelijk over is en er ook nooit meer een weg terug is voor het COA.” Nog liever ziet Anja Mosselman dat COA het pand zo snel mogelijk verkoopt. ,,Anders kan deze situatie een precedent scheppen, want de vluchtelingenstroom zal niet opeens stoppen. De gemeente moet recht doen aan haar burgers zoals dat is neergelegd in het raadsbesluit op 18 februari 2021. Zo niet, dan betekent dat het failliet van de democratie en dus ook van de gemeente.”

De aankondiging van de tijdelijke noodopvang van vluchtelingen leidde op Facebook ook tot veel negatieve reacties, maar ook een enkele positieve reactie van mensen die bereid zijn om te helpen bij de opvang. Ook D66 raadslid Ilhan Tekir liet via twitter weten bereid te zijn tot opvang om zo de nood te lenigen voor het COA. Tijdens de eerdere discussie over kleinschalige opvang van asielzoekers lieten ook Groen Links en CU?SGP weten opvang in het belastingkantoor te willen heroverwegen. 

advertentie
advertentie