De windmolens ingetekend op de plattegrond van Gorinchem
De windmolens ingetekend op de plattegrond van Gorinchem Pellikaan Vastgoed

Vrees dat windturbines bij Avelingen omvallen in zachte rivierklei

30 september 2022 om 09:49 Politiek Duurzaam Gorinchem

GORINCHEM J. van Ligten uit Sleeuwijk uitte donderdagavond op de zeepkist in het stadhuis zijn bezwaren tegen plaatsing van windturbines bij Avelingen. Hij hield de raad voor dat de bouw van een windpark kan leiden tot grote veiligheidsproblemen, zoals het omvallen van windmolens in de zachte rivierklei. 

Van Ligten stipte op de zeepkist heel veel zaken aan, zoals geluidsoverlast, slagschaduw en waardevermindering van vastgoed bij de bouw van windturbines . Hij zette ook vraagtekens bij de pilot van Rijkswaterstaat om nabij de rivier bij Gorinchem windmolens te bouwen, deze pilot dateert reeds uit 2018, toen van de Regionale Energie Strategie (RES) nog geen sprake was. Verder wordt in een TNO rapport al gewaarschuwd voor veiligheidsrisico’s voor de scheepvaart bij de bouw van windmolens op de landtong bij Avelingen. ,,Wat als er een gondel afbreekt, een reeel gevaar dat in Nederland al is gebeurt. En misschien vallen de windmolens wel om in de zachte rivierklei.” Ook is volgens Van Ligten niet onderzocht of sprake is van opstuwing van de rivier door de windmolens. Bovendien zou sprake zijn van verontreinigde grond op Avelingen. Tevens mist hij onderzoek naar de gevolgen voor de Werelderfgoedstatus van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in de vestingdriehoek. Zijn advies is te wachten tot invoering van de nieuwe omgevingswet, waarin nieuwe normen worden opgenomen.


Van Ligten, die liet weten namens vele bewoners uit de gemeente Altena te spreken, is niet de enige die zich zorgen maakt vanuit de andere zijde van de Merwede. Zo stuurde de gemeente Altena een brief naar Gorinchem waarin ze haar bezorgdheid uitspreekt over de ontwikkelingen rondom de mogelijke aanleg van een windmolenpark op Avelingen. Altena vraagt Gorinchem in het proces voldoende oog te hebben voor de zorgen van haar inwoners. De gemeenteraad van Gorinchem had maandagavond nog een gezamenlijke informatieavond met de gemeente Molenlanden over de voortgang en eventuele herijking van de RES. Zo neemt het college van Gorinchem begin oktober een standpunt in over de windturbines, daarna volgt een vergadering met de raad. In november is er een hoorzitting over provinciaal omgevingsbeleid. Bij een eventuele herijking van de RES is de vraag of dat windmolens wel elders gebouwd mogen worden of dat windenergie vervangen wordt door zonne-energie. De RES zet in elk geval in op zon op dak en energiebesparing.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie