Penningmeester Gerrit Stuurman en wethouder Rutger van Stappershoef ondertekenen de intentieverklaring.
Penningmeester Gerrit Stuurman en wethouder Rutger van Stappershoef ondertekenen de intentieverklaring. Gemeente West-Betuwe

Nieuwe energie dorpshuis De Koels in Vuren

24 november 2022 om 12:30 Verenigingen

VUREN Het bestuur van dorpshuis De Koels in Vuren en de gemeente West Betuwe spraken op dinsdag 22 november de intentie uit om het dorpshuis ook vanaf januari 2023 open te houden. Door een uitzonderlijke samenkomst van stijgende energiekosten volgend op de coronacrisis, staat de uitvoer van een sluitende exploitatie zwaar onder druk. Er is de wil van het bestuur en hulp van de gemeente om samen een toekomstbestendige ontmoetingsplek voor Vuren te behouden.


De afgelopen weken ontstond bij inwoners het beeld dat de toekomst van het dorpshuis onzeker wasDe gemeente vindt het van groot belang dat er in iedere kern een ontmoetingsplek is. Geluiden van inwoners bevestigen de wens van het voortbestaan van De Koels. Het bestuur en wethouder Rutger van Stappershoef tekenden daarom de intentieverklaring. Deze verklaring benadrukt de samenwerking én het belang van een ontmoetingsplek in Vuren. De volgende stap is een financieel en maatschappelijk haalbaarheidsonderzoek.

ONAFHANKELIJK ONDERZOEK

Onafhankelijk bureau Spectrum voert dit haalbaarheidsonderzoek uit. Daarbij kijkt het bureau ook naar de wensen en ideeën van de leden. Voorzitter van het bestuur van De Koels Han Loman is positief over de samenwerking. ,,Door gezamenlijk toekomstplannen te maken, gaat het lukken om het dorpshuis voor Vuren voort te zetten. In deze plannen stellen we vast welke capaciteit en financiële middelen nodig zijn voor leefbare activiteiten. Hierdoor ontstaat er weer een financieel gezonde situatie voor de komende jaren.”

ONTMOETING CENTRAAL

Nu het voor dorpshuis De Koels financieel tegenzit, springt de gemeente in als vangnet. Volgens wethouder Van Stappershoef is de urgentie hoog om gezamenlijk een extra inspanning te doen. ,,Ieder dorp verdient een ontmoetingsplek. Het is van onschatbare waarde dat inwoners elkaar kunnen zien, een praatje maken of samen activiteiten doen. We weten ook dat inwoners hier behoefte aan hebben. We helpen het bestuur met een extra inspanning om van De Koels weer een levendige ontmoetingsplek te maken. Natuurlijk kijken we direct naar de verduurzamingsslag die we voor dorpshuizen de komende tijd in gang zetten.”

TOEKOMSTBESTENDIG

Wethouder Van Stappershoef zette met overtuiging zijn handtekening. ,,We leven in een onvoorspelbare tijd. Dat vraagt van iedereen meer inspanning en nauwe samenwerking. We zijn dan ook voortdurend in gesprek met dorpshuizen over verduurzaming en toekomstbestendigheid.”

Loman is gemotiveerd. ,,Door deze gezamenlijke aanpak maken we De Koels een dorpshuis van en met elkaar. Enkele verenigingen willen bijdragen aan de uitvoer van het plan en meldde zich al direct. Dat geeft een gevoel van ‘samen de schouders er onder zetten’.” Eind januari verwacht Spectrum de eerste resultaten van het haalbaarheidsonderzoek en de wensen van leden in kaart te hebben gebracht.

Deel dit artikel via:
advertentie